Møteplan og referater 2021

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Møtene finner normalt sted mandag 12.15-15 på fakultetsstyrerommet (rom 265 Helga Engs hus). 

Møteplan
Innleveringsfrist til fakultetet Utsending av sakspapirer Møtedato Faste saker Referater

1. februar

22. februar

1. mars

Status på utveksling, emnetilbud på engelsk og avtaleportefølje

Frist for nye emner som skal starte i påfølgende høstsemester

Frist for revisjon av emner som går i høstsemesteret

Eventuelle nedleggelser eller opprettelser av studieprogram (før behandling i fakultetsstyre)

Referat fra møte 1. mars
22. mars 12. april

19. april

NB! Møte 12.00-13.30

   
18. mai 7. juni 14. juni    
     

1. møte høst: Status på utveksling, emnetilbud på engelsk og avtaleportefølje

Frist for nye emner som skal starte i påfølgende vårsemester

Frist for revisjon av emner som går i vårsemesteret

 
       

 

       

 

Emneord: studieutvalg
Publisert 12. nov. 2020 10:51 - Sist endra 23. apr. 2021 14:45