UV og skolesektoren

UiO er Norges største lærerutdanningsinstitusjon, og UV er en aktiv partner for forskning og utdanning i samarbeid med skoler og skoleeiere.

Skreddersydde studieprogrammer

UV-fakultetet tilbyr muligheter for samarbeid gjennom etablering av skreddersydde studieprogrammer. Et eksempel på denne typen samarbeid er Teach First som er et kompetanseutviklingssamarbeid mellom Statoil, Oslo-skolen og UV.

Oppdragsforskning

UV har oppdrag fra flere offentlige institusjoner i forbindelse med skoleforskning, blant annet ved vår Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA).