Lærerutdanningene

Arbeidet i ProTed er nært forbundet med forsknings- og utviklingsarbeidet i lærerutdanningene ved ILS, UiO og ILP, UiT.

De integrerte lærerutdanningene ved UiO og UiT omfatter trinnene 1-7, 5-10 og 8-13 i grunnopplæringen. Alle utdanningene er masterprogrammer.

Lærerutdanning trinn 1-7 UiT

Integrert master i lærerutdanning for 1.-7. trinn er utdanningen for de som ønsker å undervise på 1.-7. trinn i grunnskolen. I løpet av studiet fokuseres det på økt faglighet på begynneropplæring, samtidig som man får en faglig fordypning siste studieår. Studiet er satt sammen av det nyutviklede profesjonsfaget (som i den nasjonale grunnskolelærerutdanninga heter pedagogikk og elevkunnskap), fire skolefag, examen philosophicum (ex. phil.) og praksis.

Programsider for integrert mastergradsprogram - grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Lærerutdanning trinn 5-10 UiT

Integrert master i lærerutdanning for 5.-10. trinn er utdanningen for de som ønsker å undervise på 5.-10. trinn i grunnskolen. Studiet er satt sammen av tre skolefag med særlig fordypning i ett fag, det nyutviklede profesjonsfaget (som i den nasjonale grunnskolelærerutdanninga heter pedagogikk og elevkunnskap), examen philosophicum (ex. phil.) og praksis.

Programsider for integrert mastergradsprogram - grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Lærerutdanning trinn 8-13 UiO

UiO tilbyr en integrert femårig lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i to fag. Masterprogrammet består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner/emnekombinasjoner. Undervisningspraksis i skolen er en integrert del av utdanningen med praksisperioder i 1., 3. og 4.semester, foruten praksis inkludert i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i 6. og 7. semester.

Programsider for lektorprogrammet ved UiO

Lektorstudenter fra UiO i praksis ved Ris universitetsskole.

 

Publisert 16. jan. 2013 09:32 - Sist endret 28. apr. 2020 11:12