FAGER (2008 - 2010) Fagskriving i grunnopplæringen (avsluttet)

Om prosjektet

Prosjektet er en paraply over flere delprosjekter som har fagskriving som overordnet tema. På bakgrunn av Kunnskapsløftets krav om skriving som grunnleggende ferdighet på tvers av fag stiller vi disse forskningsspørsmålene:

  • Hvilke former for fagspesifikk skriving eksisterer innenfor utvalgte fag på ungdomstrinnet og vgs (studieforberedende og yrkesforberedende)?
  • Hvilke tekstnormer må betraktes som generelle og hvilke som fagspesifikke?
  • Hvordan utvikle en fellesfaglig uttalt forståelse av hva skriving som grunnleggende ferdighet er?

Assosierte prosjekt:

Ellen Beate Halvorsen (stipendiat, norskdidaktikk, Høgskolen i Akershus)

Anne Kristine Øgreid (stipendiat, norskdidaktikk, Høgskolen i Oslo)
 

 

 

 

 

Publisert 5. okt. 2010 10:49 - Sist endret 19. mars 2018 18:37