English version of this page

Om Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning.

collage med bilder som illustrerer instituttets virksomhet: kamera, elever med laptop, skriving på tavle, elever i klasserommet, kollegaer som jobber sammen. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin/ UV og Colourbox.

Instituttet har som sin visjon å forme framtidas skole gjennom lærer- og skolelederutdanning og skolerettet forskning, og er et nasjonalt ledende miljø på disse områdene. Instituttet har ca. 140 tilsatte og drøyt 1000 studenter og er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Der ble det etablert som et eget institutt i 1996. Instituttets historie strekker seg likevel tilbake til Pedagogisk seminar i Oslo, som ble etablert i 1907.

QUINT -Quality in Nordic Teaching

Nordic Centre of Excellence QUINT samler forskere innen utdanningskvalitet fra nordiske land.

ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

ProTed-senteret skal generere ny kunnskap og sikre en forskningsbasert utdanning.

Teaching Learning Video Lab (TLVLab)

Teaching Learning Video Lab jobber med støtte til forskere og studenter innen video- og audiodata. Enheten tilbyr tjenester og råd for alle faser av forskningsprosjektet.

Enhet for kvantitativ utdanningsanalyse (EKVA)

EKVA er en forskningsenhet ved ILS, som baserer seg på høy metodisk og fagdidaktisk kompetanse i sin virksomhet. Enhetes portefølje er i stor grad knyttet til større internasjonale undersøkelser.

Kontakt ILS

Ekspedisjonstid

Mandag - fredag
kl. 09.00 - 11.30 og
kl. 12.30 - 15.00

Epost og telefon:

Send epost til instituttet

Telefon: 22 85 50 70

Postadresse:

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Postboks 1099 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse:

Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus, 3-6 etg.