English version of this page

Matematikk i byen (Math & The City- Learning to apply mathematics outside the school)

I prosjektet utvikles aktiviteter i matematikk- og naturfagundervisning som ikke står på læreplanene. 

Bilde av sirkler på bakken uten universitetsplassen og et målebånd og sifre

(Foto: Nils Frederik Bucholtz)

Om prosjektet

Matematikk og naturfag pleier å være lite motiverende for mange elever. De føler at faget er vanskelig og ofte kognitivt mindre krevende læringsmønstre dominerer undervisningen.

Metoden matematisk/naturfaglig byvandring legger vekt på det som skjer utenfor klasserommet og lekbasert læring. Dette oppfattes av lærere og elever som et nyttig supplement til tradisjonelle undervisningsmønstre. Prosjektet er et felles forskningssamarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universidade Federal de Ouro Preto i Brasil.

Studentene løser matematikk og naturfagsoppgaver knyttet til ulike objekter i byen og nærmiljøet, eksempelvis bygninger, landemerker og urban arkitektur. I et felles lærerutdanningskurs vil norske og brasilianske lærerstudenter utvikle app-baserte digitale byvandringer for å lære matematikk og naturfag.

Mål

Forskerne i prosjektet tar sikte på å utvikle digitale læringsmiljøer utenfor klasserommet i matematikk og naturfag. Norske og brasilianske lærerstudenter skal utforme læringsstier for elever i byen. Lærerstudentene lærer betydningen av å anvende matematikk og naturfag utenfor skolen, både i nærmiljøet og i kulturelle- og økologiske kontekster.

Bakgrunn

Modellering og utforskende undervisning er en del av kjerneelementene i de nye læreplanene for matematikk og naturfag, men det er få læringsmuligheter for lærerstudenter å skaffe seg den kompetansen som trengs for å undervise i dem.

Forskere fra begge fag er involvert i et utvekslings- og utviklingsprogram for å hjelpe lærerstudenter til å integrere disse aspektene i undervisningen. De utviklede matematikkvandringerne skal testes med elevene fra lokale skoler.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), prosjekt UTF-2018-toårig / 10051.

Samarbeid

Prof. Dr. Daniel Clark Orey (UFOP) 

Prof. Dr. Milton Rosa (UFOP) 

 

 

Publisert 8. mai 2019 14:17 - Sist endret 4. nov. 2019 20:40