Deltakere i Nasjonale prøver i lesing

Navn Telefon E-post Emneord
Eva Kristin Narvhus Seniorrådgiver +47-22856892 e.k.narvhus@ils.uio.no EKVA
Anna Eriksen Seniorrådgiver +47-22844915 anna.eriksen@ils.uio.no EKVA
Cecilie Weyergang Seniorrådgiver +47-22859191 cecilie.weyergang@ils.uio.no EKVA
Morten Skar Rådgiver morten.skar@ils.uio.no EKVA
Benedikte Homme Fevolden Rådgiver +47-22844416 b.h.fevolden@ils.uio.no
Anne Dorthea Molven
Tove Thorsen Seniorkonsulent tove.thorsen@ils.uio.no
Jostein Andresen Ryen Seniorrådgiver +47-22858580 j.a.ryen@ils.uio.no EKVA