English version of this page

Nasjonale prøver i lesing

De nasjonale prøvene i lesing for 5. trinn og 8. og 9. trinn er obligatoriske for alle elever i norsk skole. Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) utvikler disse prøvene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Skal gi læreren kunnskap: kartleggingen brukes i videre leseopplæring. Illustrasjonsfoto av elever i klasseroomet: Colourbox.

Skal gi læreren kunnskap: kartleggingen brukes i videre leseopplæring. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Formål

Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. I de nasjonale prøvene legges det vekt på at elevene skal kunne lese et bredt utvalg tekster fra ulike fagområder. På den måten gjenspeiler prøven læreplanen LK20, der lesing er løftet fram som en grunnleggende ferdighet i alle fag. 

Gjennomføring av nasjonale prøver

I løpet av 90 minutter skal elevene besvare prøven, som foregår i en digital prøveplattform. Antall tekster er det samme fra år til år, men antall oppgaver varierer noe. En typisk prøve inneholder 5 tekster og om lag 30 oppgaver på 5. trinn og 7 tekster og om lag 40 oppgaver på 8. og 9. trinn.

Oppgavene er kategorisert i tre grupper etter hva slags lesemåte som kreves. Elevene blir bedt om å

  • finne fram til og hente ut informasjon fra teksten
  • forstå og sammenholde opplysninger i teksten
  • reflektere og vurdere over tekstens form eller innhold

På 8. og 9. trinn er mellom 25 og 30 prosent av oppgavene åpne, det vil si at elevene skal svare med egne ord. Resten av oppgavene er avkryssingsoppgaver, som stort sett går ut på at elevene skal velge ett av fire svaralternativer. I prøven på 5. trinn er alle oppgavene flervalgsoppgaver.

Utvikling av prøvene

Prøvene utvikles gjennom grundig pilotering for å sikre høy kvalitet. Hver enkelt oppgave og prøven som helhet blir vurdert opp mot psykometriske kriterier.

Til nytte i videre leseopplæring

Etter hver gjennomføring blir det utarbeidet en omfattende rapport og det holdes kurs for lærere og skoleledere i hvordan resultatene fra prøven kan brukes i den videre leseopplæringen. Det er også utviklet vurderingsveiledninger, beskrivelser av hva de ulike oppgavene måler på ulike nivåer, samt veiledningsmateriell til lærere om bruk av resultatene.

Nettressurser for lærere

5. trinn

Kompetanseutviklingspakken "Nasjonale prøver i lesing" er publisert i Språkløyper på Lesesenteret i Stavangers nettsider. Pakken inneholder flere konkrete råd om hvordan resultatene fra nasjonale prøver i lesing på 5. trinn kan følges opp på den enkelte skole.

8. og 9. trinn

Kompetanseutviklingspakken "Nasjonale prøver i lesing" er publisert i Språkløyper på Lesesenteret i Stavangers nettsider. Pakken inneholder flere konkrete råd om hvordan resultatene fra nasjonale prøver i lesing på 8. og 9. trinn kan følges opp på den enkelte skole.

Utvalgte publikasjoner

Roe, Astrid, Ryen, Jostein Andresen & Weyergang, Cecilie (2018). God leseopplæring med nasjonale prøver. Om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster. Universitetsforlaget.

Publisert 24. sep. 2010 10:13 - Sist endret 23. juni 2022 10:12