Deltakere i Praksiser for undervisningsvurdering i Norge – profesjonsutvikling i spenningsfeltet mellom ulike former for ansvarliggjøring (ph.d.-prosjekt)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Silje Kristin Gloppen Stipendiat +47-99690769 s.k.gloppen@ils.uio.no