Aktuelle saker

  • School Leadership Symposium (SLS) 2013:
    Førsteamanuensis Marit Aas presenterte coaching modellen for PROFLEC og professor Stephan Huber tok opp sentrale aspekter ved bruk av instrumentet Competence Profile for School Management. 750 deltakere fra 52 land deltok på konferansen som ble arrangert av Institute for the Management and Economics of Education, University of Teacher Education Zug in Central Switzerland 26-28. september.
  • Arbeidsmøte nr. 2 arrangert i Zug, Sveits:
    20 representanter fordelt på de 10 deltakerlandene møttes til arbeidsmøte nr. 2 som fant sted i Zug 29. september til 1. oktober. Tilpasning av instrumentet til de ulike deltakerlandenes behov, coachingmodellen og sentrale aspekter knyttet til pilotering var sentrale temaer for diskusjon i løpet av møtet.

Publisert 19. nov. 2013 11:05 - Sist endret 26. feb. 2015 12:21