Prosjektfaser

Prosjektet startet opp 1. desember 2012 og avsluttes 30. november 2014.

Hver av prosjektpartnerne har spesifikke oppgaver og ansvar som er beskrevet i prosjektplanen. Totalt organiseres fem arbeidsmøter i løpet av prosjektperioden hvor partnerne møtes. Mellom disse møtetidspunktene arrangeres online møter og dokumenter og annet materiale utveksles via den elektroniske plattformen Swiss Toolbox.

Prosjektet kan grovt deles inn i 4 faser:

Fase 1: Forberedelser

 • Utvikling og utprøving av den elektroniske plattformen
 • Utvikling av landsrapporter om etter- og videreutdanningstilbud for skoleledere.
 • Komparativ analyse av opplæringsprogrammene for skoleledere.

Fase 2: Utvikling

 • Videre utvikling og tilpassing av det online selvvurderingsverktøyet
 • Utvikling av feedbackrapporter
 • Utvikling av coachingmodulen og train-the-trainer-modulen, samt materiale for disse modulene

Fase 3: Utprøving

 • Utprøving av train-the-trainer modulen
 • Utprøving av det online selvvurderingsverktøyet blant deltakerne i skolelederopplæringen i de ulike landene
 • Utprøving av workshops og gruppecoaching

Fase 4: Evaluering, forskning og videre utvikling

 • Analyse av kvantitative data fra selvvurderingsverktøyet og evalueringer
 • Analyse av data fra observasjon og kvalitative intervjuer med deltakere så vel som coacher
 • Videre utvikling av instrumentet, train-the-trainer modulen og opplegget for workshops og gruppecoaching på basis av analysene
 • Dokumentasjon av prosjektresultatene i form av forskningspublikasjoner
Publisert 19. nov. 2013 11:04