Bakgrunn

Bakgrunn

Skoleledere har i løpet av det siste tiåret fått økt ansvar og oppgaver knyttet til blant annet utvikling og sikring av kvaliteten på skolens virksomhet. Samtidig har opplæring av skoleledere fått mer og mer oppmerksomhet. I Norge har nasjonale utdanningsmyndigheter fra begynnelsen av 2000-tallet satset stort på å utvikle gode utdanningstilbud i form av etter- og videreutdanningsprogrammer, samt masterprogrammer for skoleledere. ILS har tilbudt skolelederutdanning siden tidlig på 1990-tallet og var en av de første utdanningsinstitusjonene i Norge til å tilby en full master i Utdanningsledelse fra 2003. ILS tilbyr også «skreddersydd» skolelederutdanning på oppdrag fra skoleeier, og det siste tiåret har vi samarbeidet med en rekke kommuner og fylkeskommuner, som f. eks. Østfold, Hedmark, Akershus, Stavanger, Øvre Eiker, kommuner på Øvre Romerike osv. Fra og med 2009 tilbyr vi Rektorskolen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og tre kull har allerede fullført Rektorskolen ved ILS.

 

I arbeidet med å utvikle gode utdanningstilbud for skoleledere viser nyere forskning innenfor feltet at følgende elementer bør vektlegges (Huber 2011):

  • nye krav og forventninger som stilles til skolelederes arbeid
  • skolelederes opplevde behov
  • tilpasning av utdanningstilbudene til deltakernes faktiske behov
  • utvikling av kunnskap og kompetanse deltakerne kan anvende etter endt opplæring

Dette prosjektet sikter nettopp mot å på å tilpasse skolelederopplæringen til den enkelte deltakers behov og koble selve opplæringen tettere til deltakernes egen praksis.

Publisert 19. nov. 2013 11:04