English version of this page

Program for Teacher Education, Technology and Change (PLUTO) (avsluttet)

PLUTO var et teknologiprosjekt i lærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), med fokus på IKT, portfolievurdering, case metoden og univesitetsskolesamarbeidet. 

Les mer om prosjektet på de engelske sidene (avsluttet). 

 

 

 

Publisert 11. okt. 2019 09:55 - Sist endret 11. okt. 2019 09:55