English version of this page

Profesjonelle normer, skoleledelse og utdanningsrett: En sammenliknende studie av Norge og Sverige (PRONLED) (avsluttet)

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan studenter ved nasjonale rektorutdanningsprogrammer og skoleledere forholder seg til profesjonelle normer og lovregulering i sine lederroller.

Foto: Universitetet i Oslo


For mer informasjon om prosjektet og publikasjoner, besøk den engelske prosjektsiden.

Publisert 24. feb. 2017 13:03 - Sist endret 16. nov. 2020 11:00

Kontakt

Postdoktor
Jeffrey Brooks Hall