English version of this page

Profesjonelle normer, skoleledelse og utdanningsrett: En sammenliknende studie av Norge og Sverige (PRONLED)

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan studenter ved nasjonale rektorutdanningsprogrammer og skoleledere forholder seg til profesjonelle normer og lovregulering i sine lederroller.

Foto: Universitetet i Oslo

Prosjektet har en sammenliknende tilnærming, og skjer i samarbeid med forskere ved Lunds universitet og Umeå universitet i Sverige. 
 

For mer informasjon besøk den engelsk prosjektsiden.

Publisert 24. feb. 2017 13:03 - Sist endret 29. des. 2017 12:25

Kontakt

Postdoktor
Jeffrey Brooks Hall