Frigitte oppgaver

Etter hver runde av TIMSS offentliggjøres halvparten av oppgavene og disse kan da brukes fritt av elever og lærere.

Den andre halvparten offentliggjøres ikke, for disse oppgavene brukes på nytt i neste runde. Dette gir mulighet til å knytte sammen undersøkelsene statistisk og undersøke utvikling av elevenes kompetanse over tid, på et nasjonalt nivå. 

I tabellen nedenfor finnes alle de frigitte oppgavene fra TIMSS 1995 til TIMSS 2015.

Frigitte oppgaver
Trinn Matematikk Naturfag
4. trinn
8. trinn

Merk!

Oppgavene kan ikke uten videre brukes i kommersielle sammenhenger, eksempelvis i lærebøker. Det kan imidlertid søkes om tillatelse til en moderat anvendelse ved å sende e-post.


Undersøk data fra TIMSS 2019 selv

Forskerne i TIMSS har laget filer med utvalgte resultater fra undersøkelsen hvor du kan undersøke dataene selv. Det er laget en fil for 5. trinn og en fil for 9. trinn. Du vil også finne ferdige oversikter (dashboards) hvor du kan filtrere resultatene etter utvalgte variabler - du kan for eksempel be om å få se resultatene for alle elever født i mars.

Tips: Filene kan blant annet benyttes i statistikkundervisningen, hvor elevene kan få erfaring med å jobbe med store utvalg. Last ned filene:


Publisert 12. jan. 2015 15:47 - Sist endret 13. okt. 2021 11:23