Frigitte oppgaver

Etter hver runde av TIMSS offentliggjøres halvparten av testens oppgaver og disse kan brukes fritt av elever og lærere.

Den andre halvparten av oppgavene offentliggjøres ikke, for disse brukes om igjen i neste runde. De oppgavene som ikke publiseres, brukes til å knytte to undersøkelser sammen. Dette gjør det mulig å undersøke hvordan elevenes kompetanse utvikler seg over tid.

I tabellen nedenfor finner du alle de frigitte oppgavene fra TIMSS 1995 fram til TIMSS 2015.

Frigitte oppgaver
Trinn Matematikk Naturfag
4. trinn
8. trinn

Eksempler på oppgaver fra TIMSS 2011

4. trinn matematikk, tall

8. trinn naturfag, kjemi

NB! Oppgavene kan ikke uten videre brukes i kommersielle sammenhenger, eksempelvis i lærebøker. Det kan imidlertid søkes om tillatelse til en moderat anvendelse: timss2019@ils.uio.no.

Publisert 12. jan. 2015 15:47 - Sist endret 23. okt. 2020 11:40