Frigitte oppgaver

Etter hver runde av TIMSS offentliggjøres halvparten av oppgavene og disse kan da brukes fritt av elever og lærere.

Den andre halvparten offentliggjøres ikke, for disse oppgavene brukes på nytt i neste runde. Dette gir mulighet til å knytte sammen undersøkelsene statistisk og undersøke utvikling av elevenes kompetanse over tid, på et nasjonalt nivå. 

I tabellen nedenfor finnes alle de frigitte oppgavene fra TIMSS 1995 til TIMSS 2015.

Frigitte oppgaver
Trinn Matematikk Naturfag
4. trinn
8. trinn

Eksempler på oppgaver fra TIMSS 2011

4. trinn matematikk innen emneområdet tall

Bildet viser en oppgave fra TIMSS 2011 for 4. trinn i matematikk. I oppgaven er fyrstikker satt sammen til figurer etter et bestemt mønster for form og antall. Det brukes 4 fyrstikker for å lage figur 1, 7 fyrstikker for å lage figur 2 og 10 fyrstikker for å lage figur 3. Elevene skal finne ut hvor mange fyrstikker som behøves for å lage neste figur.

8. trinn naturfag innen emneområdet kjemi

Bildet viser eksempel på en oppgave fra TIMSS 2011 for 8. trinn i kjemi. I oppgaven vises en illustrasjon av et eksperiment, og elevene skal svare på hvorfor en ballong tredd på en flaske fylles med gass når natriumbikarbonatet i ballongen blandes med eddik. "Hva får dette til å skje?"

Merk!

Oppgavene kan ikke uten videre brukes i kommersielle sammenhenger, eksempelvis i lærebøker. Det kan imidlertid søkes om tillatelse til en moderat anvendelse ved å sende e-post.

Publisert 12. jan. 2015 15:47 - Sist endret 4. des. 2020 09:19