Aktuelt

Aktuelle saker

 • talis(1) Svak oppfølging av nye lærere på ungdomstrinnet 26. juni 2019 13:15

  Samtidig oppgir de fleste lærerne at de har et godt arbeidsmiljø. Dette er noen av funnene i TALIS 2018, en internasjonal studie av læreres og skolelederes opplevelse av yrkeshverdagen og arbeidsbetingelsene i skolen. Undersøkelsen er i regi av OECD.

 • Englishdidactics2 Samler 30 år med kunnskap om engelskfaget i Norge 19. juni 2019 14:56

  "English Didactics in Norway– 30 years of doctoral research" gir en samlet oversikt over doktorgradsforskningen innenfor engelsk fagdidaktikk i Norge. Antologien kan være til nytte for alle som underviser i eller forsker på engelsk i skolen.

Arrangementer

 • Skolelederdagen 2019- Teknologier og ledelse 13. sep. 2019 09:00

  I dag stilles det store krav til å kunne bruke teknologier i samfunns- og arbeidsliv. Det forventes at lærere og ledere legger til rette for at elevene utvikler kunnskaper og ferdigheter, samt kritiske holdninger til teknologibruk.

 • Explorations in Ethnography, Language and Communication 8 (EELC8) 24. sep. 2019 09:00

  The theme of the eighth biennial Explorations in Ethnography, Language and Communication conference is “Perspectives across disciplinary and political borders.”

 • NORMA 20 2. juni 2020 08:00

  Den niende konferansen om matematikkdidaktisk forskning i Norden arrangeres i Oslo i juni 2020. Konferansen samler forskere, lærere og andre med interesse for matematikkutdanning i en nordisk kontekst.

 • Exploring Language Education 2020 15. juni 2020 00:00

  ELE2020-konferansen søker å samle forskere som jobber med språkopplæring

 • Explorations in Ethnography, Language and Communication 8 (EELC8) 24. sep. 2020 08:00

  Temaet for den åttende utgaven av konferansen er perspektiver på tvers av disipliner og politiske grenser.