Fagråd for ILS sin studieportefølje i Lektorprogrammet

Fagrådets mandat er å sørge for at profesjonsfagene og de fagdidaktiske masterspesialiseringene ILS leverer i Lektorprogrammet har høy faglig kvalitet og er i tråd med instituttets og programmets rammer, samt se til at kvalitetssystemet ved UiO imøtekommes.

Fagrådet består av representanter fra de ulike fagmiljøene, en representant fra en samarbeidende praksisskole, to studentrepresentanter og en teknisk-administrativt ansatt, som også er fagrådets sekretær. Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes hvert studieår. 

Fagrådets medlemmer 2020-2021

  Navn
Fagrådets leder Kirsti Engelien
Administrativ representant Marie Stanghov Thorstensen
Fagdidaktiker Ole Andreas Kvamme
Fagdidaktiker  Elin Sæther
Pedagog Ida Hatlevik
Pedagog Inga Staal Jenset
Skolerepresentant, ekstern

Stine Jeppesen, Nannestad videregående skole

Vararepresentant 

Harald Skottene, Oslo Handelsgymnasium

Studentrepresentant Nikolija Spasovska, LPU
Studentrepresentant Frida Rasmussen, LPU

 

 

Publisert 25. feb. 2019 21:31 - Sist endret 21. sep. 2020 10:46