Fagråd for ILS sin studieportefølje i Lektorprogrammet

Fagrådets mandat er å sørge for at profesjonsfagene og de fagdidaktiske masterspesialiseringene ILS leverer i Lektorprogrammet har høy faglig kvalitet og er i tråd med instituttets og programmets rammer, samt se til at kvalitetssystemet ved UiO imøtekommes.

Fagrådet består av representanter fra de ulike fagmiljøene, en representant fra en samarbeidende praksisskole, to studentrepresentanter og en teknisk-administrativt ansatt, som også er fagrådets sekretær. Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes hvert studieår. 

Fagrådets medlemmer 2019-2020

  Navn
Fagrådets leder Kirsti Engelien
Administrativ representant Marie Stanghov Thorstensen
Fagdidaktiker Jonas Bakken
Fagdidaktiker  Elin Sæther
Pedagog Ida Hatlevik
Pedagog Anniken Furberg
Skolerepresentant, ekstern

Stine Jeppesen, Nannestad videregående skole

Vararepresentant 

Harald Skottene, Oslo Handelsgymnasium

Studentrepresentant Karoline Hatvik, LPU
Studentrepresentant Vilde Johanne Snipstad, LPU

 

 

Publisert 25. feb. 2019 21:31 - Sist endret 6. jan. 2020 16:37