Programråd for Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)

Medlemmer per 01.11.19-14.01.23

Studentene oppnevnes for perioden 14.01.19.-14.01.20

Navn

Gerard Doetjes, utdanningleder, ILS (leder)
Knut Jørgen Kopperud, rektor, Kongshavn vgs.
Øyvor Skofteland, rektor, Sofienberg skole
Kristin B. Vasbø, førsteamanuensis, pedagogikk, ILS
Eva Thue Vold, professor, fremmedspråkdidaktikk, ILS
Martin Eek Olsen, seniorkonsulent, ILS
Abira Sivanesan, student, PPU heltid
Ingvild Aabye, student, PPU heltid, vara

Nicolai Kjerschow, student, PPU deltid

Sjur Emilio Hesthammer, adm. avdelingsleder PPU, ILS (sekretær)
Møter 2019 Vedlegg
31. januar 2019, kl. 13.00 - 14.00 Innkalling og Referat
12. juni 2019, kl. 15.00 - 16.00  Innkalling og Referat

 

 
Møter 2020        Vedlegg
15. januar, kl. 12.15 - 14.00         Innkalling og Referat

 

Publisert 17. nov. 2011 13:24 - Sist endret 16. jan. 2020 11:51