Programråd for Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)

Medlemmer per 14.01.19-14.01.23

Studentene oppnevnes for perioden 14.01.19.-14.01.20

Navn

Gerard Doetjes, utdanningsnestleder, ILS (leder)
Knut Jørgen Kopperud, rektor, Kongshavn vgs.
Kristin B. Vasbø, førsteamanuensis, pedagogikk, ILS
Eva Thue Vold, professor, fremmedspråkdidaktikk, ILS
Martin Eek Olsen, seniorkonsulent, ILS
Abira Sivanesan, student, PPU heltid
Ingvild Aabye, student, PPU heltid, vara

Nicolai Kjerschow, studnet, PPU deltid

Sjur Emilio Hesthammer, adm. avdelingsleder PPU, ILS (sekretær)
Møter 2019 Vedlegg
31. januar 2019, kl. 13.00 til 14.00 Innkalling og Referat
   
   

 

 

Publisert 17. nov. 2011 13:24 - Sist endret 26. sep. 2019 09:34