Programråd for Utdanningsledelse

Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

Programrådets oppgaver

  • Godkjenne forslag til Studieutvalget om endringer i emnets innhold.
  • Gi råd vedrørende opptaksrammene, inklusive opptakskriterier, der det er relevant.
  • Følge opp kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø til studieprogrammet. Programrådet skal få anledning til å lese og kommentere evalueringer.

Programrådets sammensetning

Programrådet ledes av en faglig ansvarlig. I tillegg skal rådet ha representanter fra fagmiljøene, studentene, administrasjonen, samt fra eksterne samarbeidspartnere. Den teknisk-administrative ansatte er sekretær for programrådet.

Medlemmene oppnevnes av dekanen for en periode på fire år. Unntak er studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år om gangen.

Andre aktører kan delta som observatør der det er hensiktsmessig.

Medlemmer oppnevnt for perioden 1.1.2019 - 31.12.20

 

Navn

Vara
Programrådsleder Ruth Jensen  
Faglig representant Ann Elisabeth Gunnulfsen, universitetslektor Silje Kristin Gloppen, stipendiat
Faglig representant Kirsten Sivesind (IPED) Ingvill Rasmussen (IPED)
Faglig representant Eline Wiese (ILS)  
Ekstern representant Hans-Marius Christensen, rektor ved Hundsund ungdomsskole Annika Nordlund, rektor, Nesodden videregående skole
Ekstern representant Yngvild Ziener Nilsen, prosjektleder Kompetanse Norge Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør, Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Studentrepresentant

Knut Jørgen Kopperud

 

Jo Helge Ansnes Sche
Margrethe Reusch

Møter

Møter 2017 Vedlegg
17. august Innkalling og referat

 

 

Publisert 17. nov. 2011 11:18 - Sist endret 9. sep. 2020 12:44