Fagråd for ILS sin studieportefølje i Lektorprogrammet

Fagrådets mandat er å sørge for at profesjonsfagene og de fagdidaktiske masterspesialiseringene ILS leverer i Lektorprogrammet har høy faglig kvalitet og er i tråd med instituttets og programmets rammer, samt se til at kvalitetssystemet ved UiO imøtekommes.

Fagrådet består av representanter fra de ulike fagmiljøene, en representant fra en samarbeidende praksisskole, to studentrepresentanter og en teknisk-administrativt ansatt, som også er fagrådets sekretær. Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes hvert studieår. 

Fagrådets medlemmer 2021-2023

  Navn
Fagrådets leder Jonas Bakken
Administrativ representant Lisa Utnem
Fagdidaktiker Ole Andreas Kvamme
Fagdidaktiker  Elin Sæther
Pedagog Ida Hatlevik
Pedagog Anniken Furberg
Skolerepresentant, ekstern

Stine Jeppesen, Vika vgs

Vararepresentant 

Harald Skottene, Oslo Handelsgymnasium

Studentrepresentant Birgit Folkedal Hajem, LPU
Studentrepresentant Frida Gjedtjernet Isaksætre, LPU

 

 

Publisert 25. feb. 2019 21:31 - Sist endret 1. juli 2022 09:15