Programråd for Utdanningsledelse

Medlemmer 1.1.2019-31.12.20

 

Navn

Vara
Ruth Jensen, programrådsleder og faglig leder  
Ann Elisabeth Gunnulfsen, universitetslektor Silje Kristin Gloppen, stipendiat
Kirsten Sivesind IPED Ingvill Rasmussen (IPED)
Eline Wiese ILS  
Hans-Marius Christensen, rektor ved Hundsund ungdomsskole Annika Nordlund,  rektor, Nesodden videregående skole
Yngvild Ziener Nilsen, prosjektleder Kompetanse Norge Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør, Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Knut Jørgen Kopperud, student

 

Jo Helge Ansnes Schei, student
Margrethe Reusch, student

 

Møter 2017

September Innkalling og referat
   

Møter 2016

Februar Innkalling og referat
   

Møter 2013

  Innkalling og referat
   

Møter 2012

  Innkalling og referat
   

 

 

 

Publisert 17. nov. 2011 11:18 - Sist endret 6. feb. 2019 12:20