Programråd for Utdanningsledelse

Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

Programrådets oppgaver

  • Godkjenne forslag til Studieutvalget om endringer i emnets innhold.
  • Gi råd vedrørende opptaksrammene, inklusive opptakskriterier, der det er relevant.
  • Følge opp kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø til studieprogrammet. Programrådet skal få anledning til å lese og kommentere evalueringer.

Programrådets sammensetning

Programrådet ledes av en faglig ansvarlig. I tillegg skal rådet ha representanter fra fagmiljøene, studentene, administrasjonen, samt fra eksterne samarbeidspartnere. Den teknisk-administrative ansatte er sekretær for programrådet.

Medlemmene oppnevnes av dekanen for en periode på fire år. Unntak er studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år om gangen.

Andre aktører kan delta som observatør der det er hensiktsmessig.

Medlemmer oppnevnt for perioden 1.1.2022 - 31.12.2023

 

Navn

Vara
Programrådsleder Ann Elisabeth Gunnulfsen Jeffrey Hall
Faglig representant Ruth Jensen Hedvig Neerland Abrahamsen
Faglig representant Eli Lejonberg Katrine Nesje
Administrasjon representant Rita Smith Maria Bjørdal Roald
Ekstern representant
Kathrine Reine,
Rektor Holtet vgs
Nordhild Joleik
Ass. rektor Ullers vgs
Ekstern representant    
Studentrepresentant

Madelaine Thomassen Brand

Morten Eimot

Studentrepresentant Christel Sydnes Fiske  

Møter

Møter 2019 Vedlegg
02. mai Innkalling og Referat
Møter 2018 Vedlegg
18. september Innkalling og Referat
Møter 2017 Vedlegg
17. august Innkalling og referat

 

 

Publisert 17. nov. 2011 11:18 - Sist endret 20. apr. 2022 09:50