Andreas Lund

Bilde av Andreas Lund
English version of this page
Telefon +47 22855068
Mobiltelefon +4791304004
Brukernavn
Andre tilknytninger Bilagslønnede

Faglige interesser

Engelsk fagdidaktikk, lærerutdanning, interaksjon og kommunikasjon i teknologirike omgivelser, sosiokulturelle og aktivitetsteoretiske perspektiver på læring, undervisning og vurdering, kollektiv kognisjon, samarbeidsverktøy (wiki)...

Bakgrunn

 • Ph.D. i engelsk fagdidaktikk (Læreres bruk av IKT i samlokaliserte og distribuerte omgivelser). Avhandling: The Teacher as Interface: Beliefs, Practices, Appropriation
 • Cand.Phil. med Nordisk, Engelsk, og Allmenn litteraturkunnskap
 • Annen utdanning: Internettkommunikasjon og web-teknikker (NTNU), Barry University, USA

Tilsettinger

 • 2013 - 2016: Senterleder, ProTed - senter for fremragende utdanning

 • 2010 - 2013: Studiedekan, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet

 • 2011 -  Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, (ILS)

 • 2008 - 2011: Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, (ILS)

 • 2004 - 2008: PosDoc, InterMedia: senter for teknologi, læring og design (nå gått inn i iPED)

 • 1999 - 2003:  Ph.D-student ved ILS. Visiting scholar ved University of California, Irvine, høsten 2003 (v/ Professor Mark Warschauer)

 • 1979 - 1999: Lektor, Brekkeby vg. skole (nå Skien vgs)

 • 1999 - 2008: Nasjonal rådgiver for integrasjon av IKT i Opplæring i kriminalomsorgen

 • 1985 - Konsulent og nemdmedlem for flere oppgavenemnder og læreplangrupper ved Utdanningsdirektoratet

Undervisning

 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), Engelsk fagdidaktikk, læring og IKT
 • Masterutdanning i engelsk fagdidaktikk; Fundamental concepts (EDID4010) og Assessment (EDID 4030)
 • Ex.Paed.
 • Diverse PhD-kurs (interaksjonsanalyse, vurdering, språk og kommunikasjon i nettverkssamfunnet)

Avsluttede og nåværende prosjekter

Post. Doc: Complex challenges - collective responsess, with embraces:

 • CMC: Competence and media Convergence
 • PLICte. Productive Learning in ICT rich Environments
 • TWEAK: tweaking Wikis for Education and Knowledge Advancement
 • ProTed: Centre for Professional Learning in Teacher Education (Senter for fremragende utdanning)

Andre verv og funksjoner

 • Professor II, HSN 2016 -
 • Medlem av The International Society of the Learning Sciences
 • Medlem av The Society of Information Technology and Teacher Education (SITE)
 • Medlem av EuroCALL
 • Medlem av The organizing committee for the International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning, CSCL, Hong Kong, July 2011
 • Medlem av Editorial Board, International Journal of Computer-Supported Learning
 • Fagfellevurderer knyttet til en rekke internasjonale tidsskrifter, (ca 80+ papers pr 2018)

 

Emneord: Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning
Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 3. feb. 2020 09:52

Prosjekter