andlund

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Engelsk fagdidaktikk, lærerutdanning, interaksjon og kommunikasjon i teknologirike omgivelser, sosiokulturelle og aktivitetsteoretiske perspektiver på læring, undervisning og vurdering, kollektiv kognisjon, samarbeidsverktøy (wiki)...

Bakgrunn

 • Ph.D. i engelsk fagdidaktikk (Læreres bruk av IKT i samlokaliserte og distribuerte omgivelser). Avhandling: The Teacher as Interface: Beliefs, Practices, Appropriation
 • Cand.Phil. med Nordisk, Engelsk, og Allmenn litteraturkunnskap
 • Annen utdanning: Internettkommunikasjon og web-teknikker (NTNU), Barry University, USA

Tilsettinger

 • 2021 - Professor emeritus, ILS, UiO

 • 2013 - 2016: Senterleder, ProTed - senter for fremragende utdanning

 • 2010 - 2013: Studiedekan, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet

 • 2011 - 2021 Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, (ILS)

 • 2008 - 2011: Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, (ILS)

 • 2004 - 2008: PosDoc, InterMedia: senter for teknologi, læring og design (nå gått inn i iPED)

 • 1999 - 2003:  Ph.D-student ved ILS. Visiting scholar ved University of California, Irvine, høsten 2003 (v/ Professor Mark Warschauer)

 • 1979 - 1999: Lektor, Brekkeby vg. skole (nå Skien vgs)

 • 1999 - 2008: Nasjonal rådgiver for integrasjon av IKT i Opplæring i kriminalomsorgen

 • 1985 - Konsulent og nemdmedlem for flere oppgavenemnder og læreplangrupper ved Utdanningsdirektoratet

Undervisning

 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), Engelsk fagdidaktikk, læring og IKT
 • Masterutdanning i engelsk fagdidaktikk; Fundamental concepts (EDID4010) og Assessment (EDID 4030)
 • Ex.Paed.
 • Diverse PhD-kurs (interaksjonsanalyse, vurdering, språk og kommunikasjon i nettverkssamfunnet)

Avsluttede og nåværende prosjekter

Post. Doc: Complex challenges - collective responsess, with embraces:

 • CMC: Competence and media Convergence
 • PLICte. Productive Learning in ICT rich Environments
 • TWEAK: tweaking Wikis for Education and Knowledge Advancement
 • ProTed: Centre for Professional Learning in Teacher Education (Senter for fremragende utdanning)

Andre verv og funksjoner

 • Professor II, USN 2016 - 2020
 • Medlem av The International Society of the Learning Sciences
 • Medlem av The Society of Information Technology and Teacher Education (SITE)
 • Medlem av EuroCALL
 • Medlem av The organizing committee for the International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning, CSCL, Hong Kong, July 2011
 • Medlem av Editorial Board, International Journal of Computer-Supported Learning
 • Medlem av Editorial Board, Educational Research Review
 • Fagfellevurderer knyttet til en rekke internasjonale tidsskrifter, (ca 200+ papers pr 2021)

 

Emneord: Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning

Publikasjoner

 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2021). Reprint of: An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 31, s. 1–9. doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100576. Fulltekst i vitenarkiv
 • Li, Rita; Lund, Andreas & Nordsteien, Anita (2021). The link between flipped and active learning: a scoping review. Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517. doi: 10.1080/13562517.2021.1943655. Fulltekst i vitenarkiv
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Lund, Andreas (2021). Partnerships as third spaces for professional practice in initial teacher education: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 102. doi: 10.1016/j.tate.2021.103338. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carson, Lisabeth; Hontvedt, Magnus & Lund, Andreas (2021). Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 29, s. 1–13. doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100514. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas (2021). The Norwegian Ministry of Education and Research’s action plan for digitalization in primary and secondary education and training: appraisal and critique. . Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 16(1), s. 34–42. doi: 10.18261/ISSN.1891-943X-2021-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). Reprint of: Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 27:100476, s. 1–11. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100476. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas (2020). The Adopted School as a Transformative Space. I Janssen, Markus & Wiedenhorn, Thomas (Red.), School adoption in teacher education. Increasing pre-service teachers' responsibility during practice.. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-9263-9. s. 15–21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas & Aagaard, Toril (2020). Digitalization of teacher education: Are we prepared for epistemic change? Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 4(3), s. 56–71. doi: 10.7577/njcie.3751. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas & Engeness, Irina (2020). Galperin's legacy and some current challenges of educational research and practice: Agency, technology, and design. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. s. 1–8. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100427.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 25, s. 1–9. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Language and technology: Digital competence in English . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 43–64.
 • Brevik, Lisbeth M.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Lund, Andreas & Strømme Aanesland, Torunn (2019). Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence . Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 86. doi: 10.1016/j.tate.2019.07.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Expanding and Embedding Digital Literacies: Transformative Agency in Education. Media and Communication. ISSN 2183-2439. 7(2), s. 47–58. doi: 10.17645/mac.v7i2.1880. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas (2019). PhD revisited: The Teacher as Interface. Teachers of EFL in ICT-Rich Environments. Beliefs, Practices, Appropriation. I Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (Red.), English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03074-6. s. 140–161. doi: 10.18261/978-82-15-03074-6-2019-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Lanestedt, Jon; Ramberg, Kirsti Rye & Swanberg, Anne Berit (2018). Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill. . UNIPED. ISSN 1500-4538. 41(3), s. 289–303. doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2018). Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 25. doi: 10.1016/j.lcsi.2018.11.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering. I Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026459. s. 70–82. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2017). Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda. I Peters, Michael A.; Bronwen, Cowie & Menter, Ian (Red.), A Companion to Research in Teacher Education. Springer. ISSN 978-981-10-4073-3. s. 725–739. doi: 10.1007/978-981-10-4075-7_49.
 • Lund, Andreas (2016). I Am Connected, Therefore I Am: Polycontextual Bridging in Education. I Elstad, Eyvind (Red.), Educational Technology and Polycontextual Bridging. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-643-9. s. 129–145. doi: 10.1007/978-94-6300-645-3_7.
 • Lund, Andreas & Eriksen, Tone Malmstedt (2016). Teacher Education as Transformation: Some Lessons Learned from a Center for Excellence in Education. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), s. 53–72. doi: 10.5617/adno.2483.
 • Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2016). En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter og utfordringer i teknologirike læringsomgivelser. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020495. s. 26–48.
 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Design av lærerutdanning. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 211–220.
 • Lund, Andreas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Oppgaver og vurdering i digitale omgivelser. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 136–148.
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 117–126.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2015). Innledning: Digitale læringsomgivelser. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 113–116.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Fremragende lærerutdanning - hva er det, og hvordan kan vi få det? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 13–36.
 • Rasmussen, Ingvill & Lund, Andreas (2015). Læringsressurser og lærerrollen - et partnerskap i endring? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 9(1), s. 1–20. doi: 10.5617/adno.2352.
 • Lund, Andreas (2014). "Å didaktisere et fag" - 15 år etter: Behovet for å didaktisere teknologirike læringsomgivelser. I Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Red.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. s. 303–324.
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. 10(2).
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2014(4), s. 281–299.
 • Jensen, Ruth & Lund, Andreas (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. 17(3), s. 286–303. doi: 10.1080/13603124.2013.794302.
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser. I Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye & Gjerdrum, Eva (Red.), Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. Norgesuniversitetet. ISSN 978-82-91308-54-8. s. 157–164.
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2013). Knowledge Creation in Teachers’ Professional Development: Tensions between Standardization and Exploration. I Østern, Anna-Lena; Smith, Kari; Ryghaug, Torill; Krüger, Thorolf & Postholm, May Britt (Red.), Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0193-1. s. 163–184.
 • Lund, Andreas (2013). Collaboration Unpacked: Tasks, Tools, and Activities. I Meskill, Carla (Red.), Online Teaching and Learning: Language and Culture. Bloomsbury Academic. ISSN 9781441159458.
 • Lund, Andreas (2012). Veni, vidi, wiki: samarbeidslæring i praksis. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 85–112.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2012). Digitale skritt og sprang i skolens hverdag. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 13–23.
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2012). Teachers' talk on students' writing: Negotiating students' texts in interdisciplinary teacher teams. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 28(4), s. 599–608. doi: 10.1016/j.tate.2012.01.004.
 • Rasmussen, Ingvill; Lund, Andreas & Smørdal, Ole (2012). Visualisation of Trajectories of Participation in a Wiki: A Basis for Feedback and Assessment? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. s. 21–35.
 • Lund, Andreas (2011). Hva skal vi med IKT i skolen? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 59–61.
 • Lund, Andreas (2011). What's VOLL got to do with it? Sociocultural perspectives on ICT in language learning. I Fitzpatrick, Anthony & O'Dowd, Robert (Red.), E-VOLLution: Exploring cutting edge applications of networked technologies in Vocationally Oriented Language Learning. Council of Europe Publishing. ISSN 978-92-871-7176-4. s. 15–28.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Designs for teaching and learning in technology-rich learning environments. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. s. 258–272.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2011). Teacher education meets the 2.0 students. AACE Journal. ISSN 1551-3696. s. 1813–1818.
 • Lund, Andreas (2011). In-Service Training as a Learning Trajectory. AACE Journal. ISSN 1551-3696. s. 1909–1914.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Changing objects in knowledge creation practices. I Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (Red.), Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. ISSN 978-0-415-58176-9. s. 206–222.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hermansen, Hege & Lund, Andreas (2021). Beyond “implementation”: Enabling sustainable transformation of digital teaching and learning in higher education.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Erstad, Ola (2021). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene: Fredrik Mørk Røkenes, NTNU, i samtale med Andreas Lund og Ola Erstad, Universitetet i Oslo. [Internett]. Lærerutdanningskonferansen 2021.
 • Lund, Andreas & O'Shea, Patrick (2020). The Versatilist Podcast with Andreas Lund: Digitalization of teacher education. [Internett]. Appalachian State University, North Carolina.
 • Lund, Andreas (2020). Digitalisering + kunnskapsarbeid = transformasjon! (Men hva innebærer det, og hvordan kan vi forske på det?).
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). Digitalisering og transformasjon: Aktør eller brikke?
 • Lund, Andreas & Aagaard, Toril (2020). Epistemological consequences of digitalization.
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). What is pofessional digital competence?
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. doi: 10.1016/j.lcsi.2019.01.005.
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2019). Conference paper: The Conceptualization of the Third Space in Pre-Service Teachers' Professional Practice.
 • Lund, Andreas (2019). Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?
 • Lund, Andreas (2018). - I am connected, therefore I am.
 • Lund, Andreas (2018). Ansvar for og ledelse av arbeidet med digitalisering av høyere utdanning.
 • Lund, Andreas (2018). Teknologi og Transformasjon: Digitalisering i utdanningssektoren.
 • Lund, Andreas; Strømme Aanesland, Torunn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Brevik, Lisbeth M. (2018). Conference paper: Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Fostering professional digital competence (PDC) as transformative agency in teacher education.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Säljö, Roger (2017). English didactics and ICT in teacher education: What has been achieved, what remains, and what is the potential?
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2016). Hva er fremragende lærerutdanning og hvordan kan vi få det? Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad. 1, s. 22–23.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne & Hammerness, Karen (2016). University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium).
 • Lund, Andreas (2016). Video-based assessment of student teachers’ learning.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2016). Video based supervision as space for transformative agency in teacher education.
 • Lund, Andreas (2015). Profesjonalisering av lærere.
 • Lund, Andreas (2015). Profesjonsfaglig digital kompetanse: Hva er det, og hvordan kan vi utvikle det?
 • Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2015). Professional digital competence in teacher education: A conceptual framework and design model.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Rasmussen, Ingvill (2015). Double stimulation as a design principle: Transforming exams in teacher education.
 • Schrum, Lynne; Davis, Niki; Jacobsen, Michele; Lund, Andreas; Odabasi, H. Ferhan & Voogt, Joke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). A Global Perspective: Current Trends and Issues in ICT for 21st Century Education.
 • Lund, Andreas (2012). Hvordan utdanne lærere for det ukjente og uforutsigbare? Hvilken rolle skal IKT spille i lærerutdanningen?
 • Lund, Andreas (2012). Theories, tools, task, and teachers: Language learning in the networked society.
 • Lund, Andreas (2012). The Language Teacher as Designer.
 • Lund, Andreas (2012). Debatt om IKT til eksamen. NRK: Her og Nå. [Radio]. NRK.
 • Lund, Andreas (2012). Er internett på eksamen en god idé? [Avis]. Aftenposten.
 • Lund, Andreas & Koenraad, Ton (2011). Levende Talen - Interview with Andreas Lund. [Internett]. Amsterdam, The Netherlands.
 • Lund, Andreas (2011). Design for ledelse og læring: jo mer teknologi, jo viktigere blir personene.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2011). Design for teaching and design for learning. Some missing links and possible linkages - searching for some answers.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Technology in use – some lessons about change in schools and teacher professional development. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 6(4), s. 204–207.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Activity theory as design for learning and teaching (ISCAR).
 • Lund, Andreas & Rasmussen, Ingvill (2011). Emerging language practices in wiki mediated collaboration.
 • Lund, Andreas (2011). Kollektiv tekstskaping med wiki.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Activity Theory as Design for Learning and Teaching.
 • Lund, Andreas (2011). Vurdering i digitale omgivelser.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (2011). Introduction-Learing in different contexts in the knowledge society. I Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (Red.), Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. ISSN 978-0-415-58176-9.
 • Krogsæther Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning & Larsen, Marius [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2. Kunnskapsdepartementet.
 • Krogsæter Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning & Larsen, Marius Andre Leie barnehage [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Kunnskapsdepartementet.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning & Larsen, Marius [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2. Kunnskapsdepartementet.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning & Larsen, Marius Andre Leie barnehage [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Kunnskapsdepartementet.
 • Lanestedt, Jon; Aagaard, Toril; Kofoed, Trine; Swanberg, Anne; Ramberg, Kirsti Rye & Lund, Andreas (2018). Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning. Norgesuniversitetet.
 • Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre; Lanestedt, Jon; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye & Lee Solheim, Luna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning. Norgesuniversitetet.
 • Fiva, Toril; Lund, Andreas & Simonsen, Brynhild (2016). OECD Initial Teacher Preparation Study. Country Background Report Norway. KD.
 • Aagaard, Toril; Lund, Andreas & Krumsvik, Rune Johan (2015). Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag . Akademika Forlag.
 • Rasmussen, Ingvill; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Lund, Andreas (2014). Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7001-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klette, Kirsti; Lund, Andreas; Knudsen, Geir; Mathiassen, Ketil; Jenset, Inga Staal & Vinjar, Mari Bjørnsdotter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Fagvisjoner i pedagogisk praksis: Program for Utdanning av Pedagogiske faglærere ved ILS (PUPILS). Sluttrapport fra utredningskomitéen for en modell for fornying av lærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 11. jan. 2022 23:21

Prosjekter