Andreas Lund

Bilde av Andreas Lund
English version of this page
Telefon +47 22855068
Mobiltelefon +4791304004
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Engelsk fagdidaktikk, lærerutdanning, interaksjon og kommunikasjon i teknologirike omgivelser, sosiokulturelle og aktivitetsteoretiske perspektiver på læring, undervisning og vurdering, kollektiv kognisjon, samarbeidsverktøy (wiki)...

Bakgrunn

 • Ph.D. i engelsk fagdidaktikk (Læreres bruk av IKT i samlokaliserte og distribuerte omgivelser). Avhandling: The Teacher as Interface: Beliefs, Practices, Appropriation
 • Cand.Phil. med Nordisk, Engelsk, og Allmenn litteraturkunnskap
 • Annen utdanning: Internettkommunikasjon og web-teknikker (NTNU), Barry University, USA

Tilsettinger

 • 2013 - 2016: Senterleder, ProTed - senter for fremragende utdanning

 • 2010 - 2013: Studiedekan, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet

 • 2011 -  Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, (ILS)

 • 2008 - 2011: Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, (ILS)

 • 2004 - 2008: PosDoc, InterMedia: senter for teknologi, læring og design (nå gått inn i iPED)

 • 1999 - 2003:  Ph.D-student ved ILS. Visiting scholar ved University of California, Irvine, høsten 2003 (v/ Professor Mark Warschauer)

 • 1979 - 1999: Lektor, Brekkeby vg. skole (nå Skien vgs)

 • 1999 - 2008: Nasjonal rådgiver for integrasjon av IKT i Opplæring i kriminalomsorgen

 • 1985 - Konsulent og nemdmedlem for flere oppgavenemnder og læreplangrupper ved Utdanningsdirektoratet

Undervisning

 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), Engelsk fagdidaktikk, læring og IKT
 • Masterutdanning i engelsk fagdidaktikk; Fundamental concepts (EDID4010) og Assessment (EDID 4030)
 • Ex.Paed.
 • Diverse PhD-kurs (interaksjonsanalyse, vurdering, språk og kommunikasjon i nettverkssamfunnet)

Avsluttede og nåværende prosjekter

Post. Doc: Complex challenges - collective responsess, with embraces:

 • CMC: Competence and media Convergence
 • PLICte. Productive Learning in ICT rich Environments
 • TWEAK: tweaking Wikis for Education and Knowledge Advancement
 • ProTed: Centre for Professional Learning in Teacher Education (Senter for fremragende utdanning)

Andre verv og funksjoner

 • Professor II, HSN 2016 -
 • Medlem av The International Society of the Learning Sciences
 • Medlem av The Society of Information Technology and Teacher Education (SITE)
 • Medlem av EuroCALL
 • Medlem av The organizing committee for the International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning, CSCL, Hong Kong, July 2011
 • Medlem av Editorial Board, International Journal of Computer-Supported Learning
 • Fagfellevurderer knyttet til en rekke internasjonale tidsskrifter, (ca 80+ papers pr 2018)

 

Emneord: Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning

Publikasjoner

 • Carson, Lisabeth; Hontvedt, Magnus & Lund, Andreas (2021). Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561. . doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100514
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Lund, Andreas (2021). Partnerships as third spaces for professional practice in initial teacher education: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  102 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103338
 • Lund, Andreas (2021). The Norwegian Ministry of Education and Research’s action plan for digitalization in primary and secondary education and training: appraisal and critique.. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  16(1), s 34- 42 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2021-01-04
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Language and technology: Digital competence in English, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 2.  s 43 - 64
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). Reprint of: Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  27:100476, s 1- 11 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100476 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Andreas (2020). The Adopted School as a Transformative Space, In Markus Janssen & Thomas Wiedenhorn (ed.),  School adoption in teacher education. Increasing pre-service teachers' responsibility during practice..  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-9263-9.  Kapittel 2.  s 15 - 21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Andreas & Aagaard, Toril (2020). Digitalization of teacher education: Are we prepared for epistemic change?. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  4(3), s 56- 71 . doi: 10.7577/njcie.3751 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Andreas & Engeness, Irina (2020). Galperin's legacy and some current challenges of educational research and practice: Agency, technology, and design. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  s 1- 8 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100427
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  25, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brevik, Lisbeth M.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Lund, Andreas & Strømme Aanesland, Torunn (2019). Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  86 . doi: 10.1016/j.tate.2019.07.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Andreas (2019). PhD revisited: The Teacher as Interface. Teachers of EFL in ICT-Rich Environments. Beliefs, Practices, Appropriation, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03074-6.  Chapter 7.  s 140 - 161 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Expanding and Embedding Digital Literacies: Transformative Agency in Education. Media and Communication.  ISSN 2183-2439.  7(2), s 47- 58 . doi: 10.17645/mac.v7i2.1880 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Lanestedt, Jon; Ramberg, Kirsti Rye & Swanberg, Anne Berit (2018). Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  41(3), s 289- 303 . doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2018). Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  25 . doi: 10.1016/j.lcsi.2018.11.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering, I: Sølvi Mausethagen & Jens-Christian Smeby (red.),  Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026459.  6.  s 70 - 82 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2017). Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda, In Michael A. Peters; Cowie Bronwen & Ian Menter (ed.),  A Companion to Research in Teacher Education.  Springer.  ISBN 978-981-10-4073-3.  Chapter 49.  s 725 - 739
 • Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2016). En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter og utfordringer i teknologirike læringsomgivelser., I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Digital læring i skole og lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020495.  1.  s 26 - 48
 • Lund, Andreas (2016). I Am Connected, Therefore I Am: Polycontextual Bridging in Education, In Eyvind Elstad (ed.),  Educational Technology and Polycontextual Bridging.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6300-643-9.  Kap. 7.  s 129 - 145
 • Lund, Andreas & Eriksen, Tone Malmstedt (2016). Teacher Education as Transformation: Some Lessons Learned from a Center for Excellence in Education. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 53- 72 . doi: 10.5617/adno.2483
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2015). Innledning: Digitale læringsomgivelser, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 9.  s 113 - 116
 • Lund, Andreas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Oppgaver og vurdering i digitale omgivelser, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 12.  s 136 - 148
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 10.  s 117 - 126
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Fremragende lærerutdanning - hva er det, og hvordan kan vi få det?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 1.  s 13 - 36
 • Rasmussen, Ingvill & Lund, Andreas (2015). Læringsressurser og lærerrollen - et partnerskap i endring?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  9(1), s 1- 20 . doi: 10.5617/adno.2352
 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Design av lærerutdanning, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 19.  s 211 - 220
 • Jensen, Ruth & Lund, Andreas (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  17(3), s 286- 303 . doi: 10.1080/13603124.2013.794302
 • Lund, Andreas (2014). "Å didaktisere et fag" - 15 år etter: Behovet for å didaktisere teknologirike læringsomgivelser, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del III God undervisning i skolefag.  s 303 - 324
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.  ISSN 1504-4831.  10(2)
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2014(4), s 281- 299
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2013). Mind the Gap: Divergent Objects of Assessment in Technology-rich Learning Environments. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (4), s 225- 243
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser, I: Trine Fossland; Kirsti Rye Ramberg & Eva Gjerdrum (red.),  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.  Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-54-8.  Kapittel 14.  s 157 - 164
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2013). Knowledge Creation in Teachers’ Professional Development: Tensions between Standardization and Exploration, In Anna-Lena Østern; Kari Smith; Torill Ryghaug; Thorolf Krüger & May Britt Postholm (ed.),  Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0193-1.  Artikkel.  s 163 - 184
 • Lund, Andreas (2013). Collaboration Unpacked: Tasks, Tools, and Activities, In Carla Meskill (ed.),  Online Teaching and Learning: Language and Culture.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781441159458.  Chapter 4.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2012). Digitale skritt og sprang i skolens hverdag, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 1.  s 13 - 23
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2012). Teachers' talk on students' writing: Negotiating students' texts in interdisciplinary teacher teams. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  28(4), s 599- 608 . doi: 10.1016/j.tate.2012.01.004
 • Lund, Andreas (2012). Veni, vidi, wiki: samarbeidslæring i praksis, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 4.  s 85 - 112
 • Rasmussen, Ingvill; Lund, Andreas & Smørdal, Ole (2012). Visualisation of Trajectories of Participation in a Wiki: A Basis for Feedback and Assessment?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (1), s 21- 35
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2011). Teacher education meets the 2.0 students. AACE Journal.  ISSN 1551-3696.  s 1813- 1818 Vis sammendrag
 • Lund, Andreas (2011). Hva skal vi med IKT i skolen?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 59- 61
 • Lund, Andreas (2011). In-Service Training as a Learning Trajectory. AACE Journal.  ISSN 1551-3696.  s 1909- 1914 Vis sammendrag
 • Lund, Andreas (2011). What's VOLL got to do with it? Sociocultural perspectives on ICT in language learning, In Anthony Fitzpatrick & Robert O'Dowd (ed.),  E-VOLLution: Exploring cutting edge applications of networked technologies in Vocationally Oriented Language Learning.  Council of Europe Publishing.  ISBN 978-92-871-7176-4.  Chapter 1.  s 15 - 28
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Changing objects in knowledge creation practices, In Sten Runar Ludvigsen; Andreas Lund; Ingvill Rasmussen & Roger Säljö (ed.),  Learning across sites : new tools, infrastructures and practices.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-415-58176-9.  Kapittel 13.  s 206 - 222
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Designs for teaching and learning in technology-rich learning environments. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  (4), s 258- 272

Se alle arbeider i Cristin

 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2019). Digital Agency in Higher Education. Transforming Teaching and Learning. Routledge.  ISBN 978-0-367-07413-5.  124 s.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (red.) (2015). Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  215 s.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (red.) (2012). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  304 s.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (ed.) (2011). Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press.  ISBN 978-0-415-58176-9.  388 s.
 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2010). Undervisningens nye sammenhænge. Klim.  ISBN 9788779558458.  233 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). Digitalisering og transformasjon: Aktør eller brikke?. Vis sammendrag
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). What is pofessional digital competence?.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw & Tollefsrud, Mette (2020). Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw & Tollefsrud, Mette (2020). Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2..
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561. . doi: 10.1016/j.lcsi.2019.01.005
 • Lund, Andreas (2020). Digitalisering + kunnskapsarbeid = transformasjon! (Men hva innebærer det, og hvordan kan vi forske på det?).
 • Lund, Andreas & Aagaard, Toril (2020). Epistemological consequences of digitalization.
 • Lund, Andreas & O'Shea, Patrick (2020, 29. november). The Versatilist Podcast with Andreas Lund: Digitalization of teacher education. [Internett].  Appalachian State University, North Carolina.
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2019). Conference paper: The Conceptualization of the Third Space in Pre-Service Teachers' Professional Practice.
 • Lund, Andreas (2019). Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?.
 • Lanestedt, Jon; Aagaard, Toril; Kofoed, Trine; Swanberg, Anne; Ramberg, Kirsti Rye & Lund, Andreas (2018). Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning.
 • Lund, Andreas (2018). - I am connected, therefore I am.
 • Lund, Andreas (2018). Ansvar for og ledelse av arbeidet med digitalisering av høyere utdanning.
 • Lund, Andreas (2018). Teknologi og Transformasjon: Digitalisering i utdanningssektoren.
 • Lund, Andreas; Strømme Aanesland, Torunn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Brevik, Lisbeth M. (2018). Conference paper: Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence.
 • Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre; Lanestedt, Jon; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Lee Solheim, Luna & Swanberg, Anne Berit (2017). Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning..
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Fostering professional digital competence (PDC) as transformative agency in teacher education.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Säljö, Roger (2017). English didactics and ICT in teacher education: What has been achieved, what remains, and what is the potential?.
 • Fiva, Toril; Lund, Andreas & Simonsen, Brynhild (ed.) (2016). OECD Initial Teacher Preparation Study. Country Background Report Norway..
 • Lund, Andreas (2016). Video-based assessment of student teachers’ learning.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne & Hammerness, Karen (2016). University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium).
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2016). Video based supervision as space for transformative agency in teacher education.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2016). Hva er fremragende lærerutdanning og hvordan kan vi få det?. Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad.  1, s 22- 23
 • Aagaard, Toril; Lund, Andreas & Krumsvik, Rune Johan (2015). Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag.
 • Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2015). Professional digital competence in teacher education: A conceptual framework and design model.
 • Lund, Andreas (2015). Profesjonalisering av lærere.
 • Lund, Andreas (2015). Profesjonsfaglig digital kompetanse: Hva er det, og hvordan kan vi utvikle det?.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Rasmussen, Ingvill (2015). Double stimulation as a design principle: Transforming exams in teacher education.
 • Schrum, Lynne; Davis, Niki; Jacobsen, Michele; Lund, Andreas; Odabasi, H. Ferhan; Voogt, Joke & Way, Jennifer (2015). A Global Perspective: Current Trends and Issues in ICT for 21st Century Education. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Ingvill; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Lund, Andreas (2014). Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lund, Andreas (2012, 05. januar). Debatt om IKT til eksamen. NRK: Her og Nå. [Radio].  NRK.
 • Lund, Andreas (2012, 05. januar). Er internett på eksamen en god idé?.  Aftenposten.
 • Lund, Andreas (2012). Hvordan utdanne lærere for det ukjente og uforutsigbare? Hvilken rolle skal IKT spille i lærerutdanningen?.
 • Lund, Andreas (2012). The Language Teacher as Designer.
 • Lund, Andreas (2012). Theories, tools, task, and teachers: Language learning in the networked society.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2011). Design for teaching and design for learning. Some missing links and possible linkages - searching for some answers.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2011). Experiential learning and teacher professional practices. A developmental approach to the design of teaching and learning.
 • Klette, Kirsti; Lund, Andreas; Knudsen, Geir; Mathiassen, Ketil; Jenset, Inga Staal; Vinjar, Mari Bjørnsdotter; Olsen, Anne Lykkebo; Bratland, Lene Dolva & Carlsten, Tone Cecilie (2011). Fagvisjoner i pedagogisk praksis: Program for Utdanning av Pedagogiske faglærere ved ILS (PUPILS). Sluttrapport fra utredningskomitéen for en modell for fornying av lærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (2011). Introduction-Learing in different contexts in the knowledge society, In Sten Runar Ludvigsen; Andreas Lund; Ingvill Rasmussen & Roger Säljö (ed.),  Learning across sites : new tools, infrastructures and practices.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-415-58176-9.  Forord.
 • Lund, Andreas (2011). Design for ledelse og læring: jo mer teknologi, jo viktigere blir personene.
 • Lund, Andreas (2011). Kollektiv tekstskaping med wiki.
 • Lund, Andreas (2011). Vurdering i digitale omgivelser.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Activity Theory as Design for Learning and Teaching.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Activity theory as design for learning and teaching (ISCAR).
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Technology in use – some lessons about change in schools and teacher professional development. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(4), s 204- 207
 • Lund, Andreas & Koenraad, Ton (2011, 27. mai). Levende Talen - Interview with Andreas Lund. [Internett].  Amsterdam, The Netherlands. Vis sammendrag
 • Lund, Andreas & Rasmussen, Ingvill (2011). Emerging language practices in wiki mediated collaboration.
 • Hasselgård, Hilde & Lund, Andreas (2010). Further Research Urgently Needed: Oral Assessment.
 • Hasselgård, Hilde & Lund, Andreas (2010). Muntlig framføring i engelsk. Vis sammendrag
 • Lund, Andreas (2010). Collective Cognition: A Case for CALL? (Keynote).
 • Lund, Andreas (2010). Et trekantdrama: lærere, elever og IKT!.
 • Lund, Andreas (2010). Vurdering i lys av digitale praksiser.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 3. feb. 2020 09:52

Prosjekter