andlund

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Engelsk fagdidaktikk, lærerutdanning, interaksjon og kommunikasjon i teknologirike omgivelser, sosiokulturelle og aktivitetsteoretiske perspektiver på læring, undervisning og vurdering, kollektiv kognisjon, samarbeidsverktøy (wiki)...

Bakgrunn

 • Ph.D. i engelsk fagdidaktikk (Læreres bruk av IKT i samlokaliserte og distribuerte omgivelser). Avhandling: The Teacher as Interface: Beliefs, Practices, Appropriation
 • Cand.Phil. med Nordisk, Engelsk, og Allmenn litteraturkunnskap
 • Annen utdanning: Internettkommunikasjon og web-teknikker (NTNU), Barry University, USA

Tilsettinger

 • 2021 - Professor emeritus, ILS, UiO

 • 2013 - 2016: Senterleder, ProTed - senter for fremragende utdanning

 • 2010 - 2013: Studiedekan, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet

 • 2011 - 2021 Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, (ILS)

 • 2008 - 2011: Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, (ILS)

 • 2004 - 2008: PosDoc, InterMedia: senter for teknologi, læring og design (nå gått inn i iPED)

 • 1999 - 2003:  Ph.D-student ved ILS. Visiting scholar ved University of California, Irvine, høsten 2003 (v/ Professor Mark Warschauer)

 • 1979 - 1999: Lektor, Brekkeby vg. skole (nå Skien vgs)

 • 1999 - 2008: Nasjonal rådgiver for integrasjon av IKT i Opplæring i kriminalomsorgen

 • 1985 - Konsulent og nemdmedlem for flere oppgavenemnder og læreplangrupper ved Utdanningsdirektoratet

Undervisning

 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), Engelsk fagdidaktikk, læring og IKT
 • Masterutdanning i engelsk fagdidaktikk; Fundamental concepts (EDID4010) og Assessment (EDID 4030)
 • Ex.Paed.
 • Diverse PhD-kurs (interaksjonsanalyse, vurdering, språk og kommunikasjon i nettverkssamfunnet)

Avsluttede og nåværende prosjekter

Post. Doc: Complex challenges - collective responsess, with embraces:

 • CMC: Competence and media Convergence
 • PLICte. Productive Learning in ICT rich Environments
 • TWEAK: tweaking Wikis for Education and Knowledge Advancement
 • ProTed: Centre for Professional Learning in Teacher Education (Senter for fremragende utdanning)

Andre verv og funksjoner

 • Professor II, USN 2016 - 2020
 • Medlem av The International Society of the Learning Sciences
 • Medlem av The Society of Information Technology and Teacher Education (SITE)
 • Medlem av EuroCALL
 • Medlem av The organizing committee for the International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning, CSCL, Hong Kong, July 2011
 • Medlem av Editorial Board, International Journal of Computer-Supported Learning
 • Medlem av Editorial Board, Educational Research Review
 • Fagfellevurderer knyttet til en rekke internasjonale tidsskrifter, (ca 200+ papers pr 2021)

 

Emneord: Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning

Publikasjoner

 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2021). Reprint of: An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 31, s. 1–9. doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100576. Fulltekst i vitenarkiv
 • Li, Rita; Lund, Andreas & Nordsteien, Anita (2021). The link between flipped and active learning: a scoping review. Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517. doi: 10.1080/13562517.2021.1943655. Fulltekst i vitenarkiv
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2021). Partnerships as third spaces for professional practice in initial teacher education: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 102. doi: 10.1016/j.tate.2021.103338. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carson, Lisabeth; Hontvedt, Magnus & Lund, Andreas (2021). Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 29, s. 1–13. doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100514. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas (2021). The Norwegian Ministry of Education and Research’s action plan for digitalization in primary and secondary education and training: appraisal and critique. . Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 16(1), s. 34–42. doi: 10.18261/ISSN.1891-943X-2021-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). Reprint of: Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 27:100476, s. 1–11. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100476. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas (2020). The Adopted School as a Transformative Space. I Janssen, Markus & Wiedenhorn, Thomas (Red.), School adoption in teacher education. Increasing pre-service teachers' responsibility during practice.. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-9263-9. s. 15–21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas & Aagaard, Toril (2020). Digitalization of teacher education: Are we prepared for epistemic change? Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 4(3), s. 56–71. doi: 10.7577/njcie.3751. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas & Engeness, Irina (2020). Galperin's legacy and some current challenges of educational research and practice: Agency, technology, and design. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. s. 1–8. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100427. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 25, s. 1–9. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Language and technology: Digital competence in English . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 43–64.
 • Brevik, Lisbeth M.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Lund, Andreas & Strømme Aanesland, Torunn (2019). Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence . Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 86. doi: 10.1016/j.tate.2019.07.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Expanding and Embedding Digital Literacies: Transformative Agency in Education. Media and Communication. ISSN 2183-2439. 7(2), s. 47–58. doi: 10.17645/mac.v7i2.1880. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas (2019). PhD revisited: The Teacher as Interface. Teachers of EFL in ICT-Rich Environments. Beliefs, Practices, Appropriation. I Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (Red.), English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03074-6. s. 140–161. doi: 10.18261/978-82-15-03074-6-2019-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Lanestedt, Jon; Ramberg, Kirsti Rye & Swanberg, Anne Berit (2018). Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill. . UNIPED. ISSN 1500-4538. 41(3), s. 289–303. doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2018). Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 25. doi: 10.1016/j.lcsi.2018.11.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering. I Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026459. s. 70–82. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2017). Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda. I Peters, Michael A.; Bronwen, Cowie & Menter, Ian (Red.), A Companion to Research in Teacher Education. Springer. ISSN 978-981-10-4073-3. s. 725–739. doi: 10.1007/978-981-10-4075-7_49.
 • Lund, Andreas (2016). I Am Connected, Therefore I Am: Polycontextual Bridging in Education. I Elstad, Eyvind (Red.), Educational Technology and Polycontextual Bridging. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-643-9. s. 129–145. doi: 10.1007/978-94-6300-645-3_7.
 • Lund, Andreas & Eriksen, Tone Malmstedt (2016). Teacher Education as Transformation: Some Lessons Learned from a Center for Excellence in Education. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), s. 53–72. doi: 10.5617/adno.2483.
 • Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2016). En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter og utfordringer i teknologirike læringsomgivelser. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020495. s. 26–48.
 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Design av lærerutdanning. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 211–220.
 • Lund, Andreas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Oppgaver og vurdering i digitale omgivelser. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 136–148.
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 117–126.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2015). Innledning: Digitale læringsomgivelser. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 113–116.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Fremragende lærerutdanning - hva er det, og hvordan kan vi få det? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 13–36.
 • Rasmussen, Ingvill & Lund, Andreas (2015). Læringsressurser og lærerrollen - et partnerskap i endring? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 9(1), s. 1–20. doi: 10.5617/adno.2352.
 • Lund, Andreas (2014). "Å didaktisere et fag" - 15 år etter: Behovet for å didaktisere teknologirike læringsomgivelser. I Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Red.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. s. 303–324.
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. 10(2).
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2014(4), s. 281–299.
 • Jensen, Ruth & Lund, Andreas (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. 17(3), s. 286–303. doi: 10.1080/13603124.2013.794302.
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser. I Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye & Gjerdrum, Eva (Red.), Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. Norgesuniversitetet. ISSN 978-82-91308-54-8. s. 157–164.
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2013). Knowledge Creation in Teachers’ Professional Development: Tensions between Standardization and Exploration. I Østern, Anna-Lena; Smith, Kari; Ryghaug, Torill; Krüger, Thorolf & Postholm, May Britt (Red.), Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0193-1. s. 163–184.
 • Lund, Andreas (2013). Collaboration Unpacked: Tasks, Tools, and Activities. I Meskill, Carla (Red.), Online Teaching and Learning: Language and Culture. Bloomsbury Academic. ISSN 9781441159458.
 • Lund, Andreas (2012). Veni, vidi, wiki: samarbeidslæring i praksis. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 85–112.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2012). Digitale skritt og sprang i skolens hverdag. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 13–23.
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2012). Teachers' talk on students' writing: Negotiating students' texts in interdisciplinary teacher teams. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 28(4), s. 599–608. doi: 10.1016/j.tate.2012.01.004.
 • Rasmussen, Ingvill; Lund, Andreas & Smørdal, Ole (2012). Visualisation of Trajectories of Participation in a Wiki: A Basis for Feedback and Assessment? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. s. 21–35.
 • Lund, Andreas (2011). Hva skal vi med IKT i skolen? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 59–61.
 • Lund, Andreas (2011). What's VOLL got to do with it? Sociocultural perspectives on ICT in language learning. I Fitzpatrick, Anthony & O'Dowd, Robert (Red.), E-VOLLution: Exploring cutting edge applications of networked technologies in Vocationally Oriented Language Learning. Council of Europe Publishing. ISSN 978-92-871-7176-4. s. 15–28.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Designs for teaching and learning in technology-rich learning environments. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. s. 258–272.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2011). Teacher education meets the 2.0 students. AACE Journal. ISSN 1551-3696. s. 1813–1818.
 • Lund, Andreas (2011). In-Service Training as a Learning Trajectory. AACE Journal. ISSN 1551-3696. s. 1909–1914.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2022). Digitalization and epistemic change: Transforming teacher education.
 • Daza , Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2022). Partnerships in the Third Space. What can we learn from the conceptualization of a vague concept in teacher education?
 • Hermansen, Hege & Lund, Andreas (2021). Beyond “implementation”: Enabling sustainable transformation of digital teaching and learning in higher education.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Erstad, Ola (2021). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene: Fredrik Mørk Røkenes, NTNU, i samtale med Andreas Lund og Ola Erstad, Universitetet i Oslo. [Internett]. Lærerutdanningskonferansen 2021.
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). Reprint of: The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 27. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100475.
 • Lund, Andreas & O'Shea, Patrick (2020). The Versatilist Podcast with Andreas Lund: Digitalization of teacher education. [Internett]. Appalachian State University, North Carolina.
 • Lund, Andreas (2020). Digitalisering + kunnskapsarbeid = transformasjon! (Men hva innebærer det, og hvordan kan vi forske på det?).
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). Digitalisering og transformasjon: Aktør eller brikke?
 • Lund, Andreas & Aagaard, Toril (2020). Epistemological consequences of digitalization.
 • Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). What is pofessional digital competence?
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. doi: 10.1016/j.lcsi.2019.01.005.
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2019). Conference paper: The Conceptualization of the Third Space in Pre-Service Teachers' Professional Practice.
 • Lund, Andreas (2019). Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?
 • Lund, Andreas (2018). - I am connected, therefore I am.
 • Lund, Andreas (2018). Ansvar for og ledelse av arbeidet med digitalisering av høyere utdanning.
 • Lund, Andreas (2018). Teknologi og Transformasjon: Digitalisering i utdanningssektoren.
 • Lund, Andreas; Strømme Aanesland, Torunn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Brevik, Lisbeth M. (2018). Conference paper: Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Fostering professional digital competence (PDC) as transformative agency in teacher education.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Säljö, Roger (2017). English didactics and ICT in teacher education: What has been achieved, what remains, and what is the potential?
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2016). Hva er fremragende lærerutdanning og hvordan kan vi få det? Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad. 1, s. 22–23.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne & Hammerness, Karen (2016). University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium).
 • Lund, Andreas (2016). Video-based assessment of student teachers’ learning.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2016). Video based supervision as space for transformative agency in teacher education.
 • Lund, Andreas (2015). Profesjonalisering av lærere.
 • Lund, Andreas (2015). Profesjonsfaglig digital kompetanse: Hva er det, og hvordan kan vi utvikle det?
 • Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2015). Professional digital competence in teacher education: A conceptual framework and design model.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Rasmussen, Ingvill (2015). Double stimulation as a design principle: Transforming exams in teacher education.
 • Schrum, Lynne; Davis, Niki; Jacobsen, Michele; Lund, Andreas; Odabasi, H. Ferhan & Voogt, Joke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). A Global Perspective: Current Trends and Issues in ICT for 21st Century Education.
 • Lund, Andreas (2012). Hvordan utdanne lærere for det ukjente og uforutsigbare? Hvilken rolle skal IKT spille i lærerutdanningen?
 • Lund, Andreas (2012). Theories, tools, task, and teachers: Language learning in the networked society.
 • Lund, Andreas (2012). The Language Teacher as Designer.
 • Lund, Andreas (2012). Debatt om IKT til eksamen. NRK: Her og Nå. [Radio]. NRK.
 • Lund, Andreas (2012). Er internett på eksamen en god idé? [Avis]. Aftenposten.
 • Lund, Andreas & Koenraad, Ton (2011). Levende Talen - Interview with Andreas Lund. [Internett]. Amsterdam, The Netherlands.
 • Lund, Andreas (2011). Design for ledelse og læring: jo mer teknologi, jo viktigere blir personene.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2011). Design for teaching and design for learning. Some missing links and possible linkages - searching for some answers.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Technology in use – some lessons about change in schools and teacher professional development. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 6(4), s. 204–207.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Activity theory as design for learning and teaching (ISCAR).
 • Lund, Andreas & Rasmussen, Ingvill (2011). Emerging language practices in wiki mediated collaboration.
 • Lund, Andreas (2011). Kollektiv tekstskaping med wiki.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Activity Theory as Design for Learning and Teaching.
 • Lund, Andreas (2011). Vurdering i digitale omgivelser.
 • Krogsæther Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning & Larsen, Marius [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2. Kunnskapsdepartementet.
 • Krogsæter Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning & Larsen, Marius Andre Leie barnehage [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Kunnskapsdepartementet.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning & Larsen, Marius [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2. Kunnskapsdepartementet.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning & Larsen, Marius Andre Leie barnehage [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Kunnskapsdepartementet.
 • Lanestedt, Jon; Aagaard, Toril; Kofoed, Trine; Swanberg, Anne; Ramberg, Kirsti Rye & Lund, Andreas (2018). Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning. Norgesuniversitetet.
 • Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre; Lanestedt, Jon; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye & Lee Solheim, Luna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning. Norgesuniversitetet.
 • Fiva, Toril; Lund, Andreas & Simonsen, Brynhild (2016). OECD Initial Teacher Preparation Study. Country Background Report Norway. KD.
 • Aagaard, Toril; Lund, Andreas & Krumsvik, Rune Johan (2015). Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag . Akademika Forlag.
 • Rasmussen, Ingvill; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Lund, Andreas (2014). Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7001-8. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 11. jan. 2022 23:21

Prosjekter