Heidi Kristensen

Bilde av Heidi Kristensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Akademiske interesser: Scientific Literacy, Utdanning for Bærekraftig Utvikling (UBU), Sosio-vitenskapelige problemstillinger (SSI), og kulturell responsiv undervisning i naturfaget. Nåværende arbeid er i forskningsprosjektet REDE (Representasjon og deltakelse i naturfag), hvor mitt hovedfokus er bruken av ulike representasjoner i naturfagundervisning om sentrale miljøspørsmål.

Bakgrunn

Utdannet lektor i realfag ved Universitetet i Oslo, med fordypning i biologi og kjemi. I masteren undersøkte jeg hvordan bruken av elevers hverdag i undervisning om egne forbruksvaner bidro til undervisning for bærekraftig utvikling. Masteren ble skrevet under forskningsgruppen LOCUMS (Local Cultures for Understanding Mathematics and Science).

Publikasjoner

Boland, E., Kristensen, H., Chu, M., Delbekk, T. K. (2017). Kvardagen i bilete. Naturfag, 1(17), s. 16-17.

  • Kristensen, Heidi & Knain, Erik (2021). Holdningers rolle i elevinteraksjon om sosiovitenskaplige kontroverser relatert til Klimaforandringer.
  • Kristensen, Heidi; Boland, Eugene & Chu, Mysa (2018). Snapping Stories in Sustainable Education - Using Local Cultures and Social media as Entry Points.
  • Kristensen, Heidi; Boland, Eugene; Chu, Mysa & Delbekk, Thea (2017). Kvardagen i bilete. Naturfag. ISSN 1504-4564. 17(1), s. 16–17.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2018 13:52 - Sist endret 24. jan. 2018 15:07