Nani Teig

Bilde av Nani Teig
English version of this page
Mobiltelefon +47-22845837
Rom 505
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Bakgrunn

Jeg er en doktorgradsstipendiat som jobber på Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA). Forskningsinteressene mine ligger hovedsakelig innenfor naturfagundervisning- og læring, nærmere bestemt innen området utforskende arbeidsmåter, vitenskapelig resonnement, argumentasjon i naturfag, vurdering i naturfag, læreres mestringsforventninger, lærerutdanning og faglig utvikling i naturfag.

Forskningsprosjekt 

Prosjektet mitt fokuserer stort sett på å analysere hva vi kan lære fra storskalaundersøkelser om utforskende arbeidsmåter i naturfag. Målet med prosjektet er å undersøke utforskende arbeidsmåter i naturfag og sammenhenger mellom undervisningsmetoden og elevers læringsutbytte, i tillegg til faktorene som er relatert til gjennomføringen av utforskende aktiviteter på klasse-, skole- og systemnivå, ved bruk av data fra PISA og TIMSS 2015.

Ut fra et naturfagvitenskapelig perspektiv vil denne studien kunne bidra til å kaste lys på rollen til utforskende arbeidsmåter i naturfaglæring, og adressere utfordringene i å fremme utforskende aktiviteter i et naturfaglig klassemiljø. Sett fra perspektivet til forskningen på effektivitet innen utdanning er funnene fra dette prosjektet spesielt nyttige for å skape bevissthet om metodologiske utfordringer knyttet til hvordan undervisningseffektivitet beskrives i storskalastudier.

Min hovedveileder er Prof. Rolf Vegar Olsen (CEMO), og mine biveiledere er Prof. Ronny Scherer (ILS) og Marit Kjærnsli (PISA).

Utdanning

 • Mastergrad i naturfagdidaktikk, 2011, The University of Texas at Austin, USA.
 • Diplom i applied statistical modeling, 2011, The University of Texas at Austin, USA.
 • Bachelorgrad i fysikk, 2005, The State University of Malang, Indonesia.    

Pris og stipender

 • Ambassador’s Awards for Academic Excellence, 2012, Den indonesiske ambassade i USA.
 • Graduate Dean’s Prestigious Fellowship, 2011, The University of Texas at Austin, USA.
 • Critical Thinking Educational Award, 2011, James Randi Educational Foundation, USA.
 • International Ford Fellowship, 2009-2011, Ford Foundation, USA.

Undervisning/Gruppeundervisning

Bacheloremne:

 • PPU3210: Undervisning og læringsforløp i naturfag.
 • PPU3220: Vurdering og tilpasset opplæring i naturfag.
 • PPU3510D: Undervisning og læring, faglig utvikling, klasse- og læringsledelse
 • PROF3025: Ledelse av elevers læring (naturfagenes fagdidaktikk).

Masteremne:

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler:

 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2019). I know i can, but do i have the time? The role of teachers’ self-efficacy and perceived time constraints in implementing cognitive-activation strategies in science. Frontiers in psychology, 10(1697). doi:10.3389/fpsyg.2019.01697
 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2018). More isn't always better: The curvilinear relationship between inquiry-based teaching and student achievement in science. Learning and Instruction, 56, 20-29. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.02.006
 • Teig, N., & Scherer, R. (2016). Bringing formal and informal reasoning together – A new era of assessment? Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01097

Konferanser:

 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2018, January). Instructional quality as a trigger for school change? Examining the relationship between inquiry teaching and student achievement in science. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI 2018), Singapore.
 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2017, August). From mind to action: The relationship between teacher self-efficacy and instructional practice in science. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark.
 • Teig, N. (2016, November). What make PISA items more difficult for language-minority students? Examining the effects of item interactivity and response format in a computer-based assessment of scientific literacy. Poster presented at the 2016 Association for Educational Assessment Annual Conference (AEA), Limassol, Cyprus.
 • Teig, N., & Scherer, R. (2016, August). Students’ Ability to Think Scientifically: Findings from PISA 2015 and an In-depth Case Study. Paper presented at the Emerging Researchers Conference (ECER 2016), Dublin, Ireland.
Emneord: EKVA, Naturfagdidaktikk, Læring og utdanning
Publisert 7. okt. 2015 09:43 - Sist endret 2. aug. 2019 09:18