Nani Teig

Bilde av Nani Teig
English version of this page
Rom NHA 611
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Jeg jobber som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Innlandet, Hamar.

Jeg har PhD i naturfagdidaktikk fra ILS. Avhandlingen min bygger på forskning innen naturfagdidaktikk og internasjonale storskalaundersøkelser. Jeg er tildelt Bruce H. Choppin pris for beste doktorgradsavhandling fra the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene mine ligger hovedsakelig innenfor naturfagdidaktikk og storskalaundersøkelser:

 • utforskende arbeidsmåter
 • vitenskapelig resonnement og argumentasjon i naturfag
 • lærernes kompetanse og undervisningspraksis
 • vurderings- og læringsanalyse
 • akademisk resiliens og likeverd.

Utdanning

 • Doktorgrad i naturfagdidaktikk, 2019, Universitetet i Oslo, Norge.
 • Mastergrad i naturfagdidaktikk, 2011, the University of Texas at Austin, USA.
 • Diplom i anvendt statistisk modellering, 2011, the University of Texas at Austin, USA.
 • Bachelorgrad i fysikk, 2005, the State University of Malang, Indonesia.        

Pris og stipender

 • Young CAS Fellow, 2022-2024, Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS). 
 • Global Education Monitoring (GEM) Report Fellowship, 2022, UNESCO.
 • Early Career Researcher Travel Award, 2022, European Educational Research Association (ESERA).
 • Global Education Award, 2021, Global Education Network Europe (GENE).
 • Bruce H. Choppin Dissertation Award, 2020, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
 • Visiting Researcher Award, 2020, Word Education Research Association (WERA).
 • Ambassador’s Awards for Academic Excellence, 2012, Den indonesiske ambassade i USA.
 • Graduate Dean’s Prestigious Fellowship, 2011, The University of Texas at Austin, USA.
 • Critical Thinking Educational Award, 2011, James Randi Educational Foundation, USA.
 • International Ford Fellowship, 2009-2011, Ford Foundation, USA.

Undervisning/Gruppeundervisning

Kurs i naturfagdidaktikk:

 • PPU3210: Undervisning og læringsforløp i naturfag.
 • PPU3220: Vurdering og tilpasset opplæring i naturfag.
 • PPU3510D: Undervisning og læring, faglig utvikling, klasse- og læringsledelse.
 • PROF1015: Profesjonsidentitet, læring og undervisning
 • PROF3025: Ledelse av elevers læring (naturfagenes fagdidaktikk).
 •  
 • PROF4045: Tilrettelegging for elevers læring
 • RDID4030: Naturfagdidaktikk fordypning.
 • NATDID4001: Naturfagene, forskning og skole.
 • NATDID4002: Naturfagene, forskning og samfunn.

Kurs i forskningsmetode:

 • DIFO4001: Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data.
 • DIFO4015: Didaktisk forskningsmetode: analyse og framstilling av data.

 

Emneord: EKVA, PISA, TIMSS, Naturfagdidaktikk, Læring og utdanning, utforskende arbeidsmåter, loggfiler analyse, likeverd

Publikasjoner

 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Olsen, Rolf Vegar (2022). A systematic review of studies investigating science teaching and learning: Over two decades of TIMSS and PISA. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2022.2109075. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teig, Nani (2022). Inquiry in Science Education. I Nilsen, Trude; Stancel-Piątak, Agnes & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education. Springer. ISSN 978-3-030-38298-8. doi: 10.1007/978-3-030-38298-8_62-1.
 • Teig, Nani & Nilsen, Trude (2022). Profiles of instructional quality in primary and secondary education: Patterns, predictors, and relations to student achievement and motivation in science. Studies in Educational Evaluation. ISSN 0191-491X. 74, s. 1–17. doi: 10.1016/j.stueduc.2022.101170.
 • Teig, Nani; Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude & Senden, Bas (2021). Gir utforskende arbeidsmåter i naturfag bedre læringsutbytte? I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 46–72. doi: 10.18261/9788215045108-2021-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teig, Nani (2020). Scientific inquiry in TIMSS and PISA 2015. Inquiry as an instructional approach and the assessment of inquiry as an instructional outcome in science. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 16(2). doi: 10.5617/nordina.8029.
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Teig, Nani & Kaarstein, Hege (2020). Teachers’ role in enhancing equity: A multilevel structural equation modeling with mediated moderation. I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 173–196. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Kjærnsli, Marit (2020). Identifying patterns of students' performance on simulated inquiry tasks using PISA 2015 log‐file data. Journal of Research in Science Teaching. ISSN 0022-4308. 57, s. 1400–1429. doi: 10.1002/tea.21657. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2019). I Know I Can, but Do I Have the Time? The Role of Teachers’ Self-Efficacy and Perceived Time Constraints in Implementing Cognitive-Activation Strategies in Science. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10(3389). doi: 10.3389/fpsyg.2019.01697. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2018). More isn't always better: The curvilinear relationship between inquiry-based teaching and student achievement in science. Learning and Instruction. ISSN 0959-4752. 56, s. 20–29. doi: 10.1016/j.learninstruc.2018.02.006.
 • Teig, Nani & Scherer, Ronny (2016). Bringing formal and informal reasoning together - A new era of assessment? Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 7. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01097. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Trude & Teig, Nani (2022). A Systematic Review of Studies Investigating the Relationships Between School Climate and Student Outcomes in TIMSS, PISA, and PIRLS. I Nilsen, Trude; Stancel-Piątak, Agnes & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education. Springer. ISSN 978-3-030-38298-8. s. 1–34. doi: 10.1007/978-3-030-38298-8_34-1.
 • Teig, Nani; Mittal, Oleksandra & Senden, Bas (2021). Seminar om ulike måter å analysere kvantitative data på. DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis, ILS, University of Oslo.
 • Teig, Nani (2016). Students’ ability to think scientifically: Analysis of PISA 2015 and an in-depth case study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2015 09:43 - Sist endret 26. sep. 2022 08:35