Nani Teig

Bilde av Nani Teig
English version of this page
Mobiltelefon +47-22845837
Rom 505
Brukernavn
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Bakgrunn

Jeg er en doktorgradsstipendiat som jobber på Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA). Forskningsinteressene mine ligger hovedsakelig innenfor naturfagundervisning- og læring, nærmere bestemt innen området utforskende arbeidsmåter, vitenskapelig resonnement, argumentasjon i naturfag, vurdering i naturfag, læreres mestringsforventninger, lærerutdanning og faglig utvikling i naturfag.

Forskningsprosjekt 

Prosjektet mitt fokuserer stort sett på å analysere hva vi kan lære fra storskalaundersøkelser om utforskende arbeidsmåter i naturfag. Målet med prosjektet er å undersøke utforskende arbeidsmåter i naturfag og sammenhenger mellom undervisningsmetoden og elevers læringsutbytte, i tillegg til faktorene som er relatert til gjennomføringen av utforskende aktiviteter på klasse-, skole- og systemnivå, ved bruk av data fra PISA og TIMSS 2015.

Ut fra et naturfagvitenskapelig perspektiv vil denne studien kunne bidra til å kaste lys på rollen til utforskende arbeidsmåter i naturfaglæring, og adressere utfordringene i å fremme utforskende aktiviteter i et naturfaglig klassemiljø. Sett fra perspektivet til forskningen på effektivitet innen utdanning er funnene fra dette prosjektet spesielt nyttige for å skape bevissthet om metodologiske utfordringer knyttet til hvordan undervisningseffektivitet beskrives i storskalastudier.

Min hovedveileder er Prof. Rolf Vegar Olsen (CEMO), og mine biveiledere er Prof. Ronny Scherer (ILS) og Marit Kjærnsli (PISA).

Utdanning

 • Mastergrad i naturfagdidaktikk, 2011, The University of Texas at Austin, USA.
 • Diplom i applied statistical modeling, 2011, The University of Texas at Austin, USA.
 • Bachelorgrad i fysikk, 2005, The State University of Malang, Indonesia.    

Pris og stipender

 • Ambassador’s Awards for Academic Excellence, 2012, Den indonesiske ambassade i USA.
 • Graduate Dean’s Prestigious Fellowship, 2011, The University of Texas at Austin, USA.
 • Critical Thinking Educational Award, 2011, James Randi Educational Foundation, USA.
 • International Ford Fellowship, 2009-2011, Ford Foundation, USA.

Undervisning/Gruppeundervisning

Bacheloremne:

 • PPU3210: Undervisning og læringsforløp i naturfag.
 • PPU3220: Vurdering og tilpasset opplæring i naturfag.
 • PPU3510D: Undervisning og læring, faglig utvikling, klasse- og læringsledelse
 • PROF3025: Ledelse av elevers læring (naturfagenes fagdidaktikk).

Masteremne:

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler:

 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2019). I know i can, but do i have the time? The role of teachers’ self-efficacy and perceived time constraints in implementing cognitive-activation strategies in science. Frontiers in psychology, 10(1697). doi:10.3389/fpsyg.2019.01697
 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2018). More isn't always better: The curvilinear relationship between inquiry-based teaching and student achievement in science. Learning and Instruction, 56, 20-29. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.02.006
 • Teig, N., & Scherer, R. (2016). Bringing formal and informal reasoning together – A new era of assessment? Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01097

Konferanser:

 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2018, January). Instructional quality as a trigger for school change? Examining the relationship between inquiry teaching and student achievement in science. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI 2018), Singapore.
 • Teig, N., Scherer, R., & Nilsen, T. (2017, August). From mind to action: The relationship between teacher self-efficacy and instructional practice in science. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark.
 • Teig, N. (2016, November). What make PISA items more difficult for language-minority students? Examining the effects of item interactivity and response format in a computer-based assessment of scientific literacy. Poster presented at the 2016 Association for Educational Assessment Annual Conference (AEA), Limassol, Cyprus.
 • Teig, N., & Scherer, R. (2016, August). Students’ Ability to Think Scientifically: Findings from PISA 2015 and an In-depth Case Study. Paper presented at the Emerging Researchers Conference (ECER 2016), Dublin, Ireland.
Emneord: EKVA, Naturfagdidaktikk, Læring og utdanning
Publisert 7. okt. 2015 09:43 - Sist endret 2. aug. 2019 09:18