Nani Teig

English version of this page
Rom NHA 505
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Jeg jobber som postdoktor på Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA). For tiden jobber jeg i prosjektet Teachers’ Effect on Student Outcome (TESO). 

Jeg har PhD fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Avhandlingen min bygger på forskning innen naturfagdidaktikk og internasjonale storskalaundersøkelser. Jeg er tildelt Bruce H. Choppin pris for beste doktorgradsavhandling fra the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene mine ligger hovedsakelig innenfor naturfagdidaktikk og storskalaundersøkelser:

 • utforskende arbeidsmåter
 • vitenskapelig resonnement og argumentasjon i naturfag
 • lærernes kompetanse og undervisningspraksis
 • vurderings- og læringsanalyse.

Utdanning

 • Doktorgrad i naturfagdidaktikk, 2019, Universitetet i Oslo, Norge.
 • Mastergrad i naturfagdidaktikk, 2011, the University of Texas at Austin, USA.
 • Diplom i anvendt statistisk modellering, 2011, the University of Texas at Austin, USA.
 • Bachelorgrad i fysikk, 2005, the State University of Malang, Indonesia.        

Pris og stipender

 • Global Education Award, 2021, Global Education Network Europe (GENE).
 • Bruce H. Choppin Dissertation Award, 2020, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
 • Visiting Researcher Award, Word Education Research Association (WERA), 2020.
 • Ambassador’s Awards for Academic Excellence, 2012, Den indonesiske ambassade i USA.
 • Graduate Dean’s Prestigious Fellowship, 2011, The University of Texas at Austin, USA.
 • Critical Thinking Educational Award, 2011, James Randi Educational Foundation, USA.
 • International Ford Fellowship, 2009-2011, Ford Foundation, USA.

Undervisning/Gruppeundervisning

Bacheloremne:

 • PPU3210: Undervisning og læringsforløp i naturfag.
 • PPU3220: Vurdering og tilpasset opplæring i naturfag.
 • PPU3510D: Undervisning og læring, faglig utvikling, klasse- og læringsledelse
 • PROF3025: Ledelse av elevers læring (naturfagenes fagdidaktikk).

Masteremne:

 • RDID4030: Naturfagdidaktikk fordypning.
 • NATDID4001: Naturfagene, forskning og skole.
 • NATDID4002: Naturfagene, forskning og samfunn.
 • DIFO4001: Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data.

 

Emneord: EKVA, PISA, TIMSS, Naturfagdidaktikk, Læring og utdanning, utforskende arbeidsmåter, loggfiler analyse

Publikasjoner

 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Teig, Nani & Kaarstein, Hege (2020). Teachers’ role in enhancing equity: A multilevel structural equation modeling with mediated moderation., In Tove Stjern Frønes; Andreas Pettersen; Jelena Radišić & Nils Buchholtz (ed.),  Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.  ISBN 9783030616472.  7.  s 173 - 196 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teig, Nani (2020). Scientific inquiry in TIMSS and PISA 2015. Inquiry as an instructional approach and the assessment of inquiry as an instructional outcome in science. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  16(2), s 235 . doi: 10.5617/nordina.8029
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Kjærnsli, Marit (2020). Identifying patterns of students' performance on simulated inquiry tasks using PISA 2015 log‐file data. Journal of Research in Science Teaching.  ISSN 0022-4308.  57, s 1400- 1429 . doi: 10.1002/tea.21657 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2019). I Know I Can, but Do I Have the Time? The Role of Teachers’ Self-Efficacy and Perceived Time Constraints in Implementing Cognitive-Activation Strategies in Science. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10(3389) . doi: 10.3389/fpsyg.2019.01697 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Nilsen, Trude (2018). More isn't always better: The curvilinear relationship between inquiry-based teaching and student achievement in science. Learning and Instruction.  ISSN 0959-4752.  56, s 20- 29 . doi: 10.1016/j.learninstruc.2018.02.006 Vis sammendrag
 • Teig, Nani & Scherer, Ronny (2016). Bringing formal and informal reasoning together - A new era of assessment?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  7 . doi: 10.3389/fpsyg.2016.01097 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Teig, Nani (2016). Students’ ability to think scientifically: Analysis of PISA 2015 and an in-depth case study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2015 09:43 - Sist endret 14. juli 2021 12:52