Undervisningsplan

Alle studenter skal lage en undervisningsplan foran hver time de holder, i både kortpraksis og langpraksis.

Planene leveres til veileder. Foran påhør skal planene levereres til både veileder og påhører.

Formålet med undervisningsplanen er at lærerstudentene skal få trening i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Planen er et utgangspunkt for både før- og etterveiledning, sammen med observasjoner av undervisningen slik den forløper.

Undervisningsplanen står sentralt i ILS’ strategi for veiledning av lærerstudentene i praksis. Den gir viktig informasjon til veileder om hva studentene tenker om sin undervisning og gjennomføringen av den. I tillegg hører det med en situasjonsbeskrivelse som angir rammer, forutsetninger og den sammenheng undervisningen foregår innenfor. Dokumentet brukes som grunnlag for veiledning av studenten og vurdering av undervisningen. Når undervisningsplanen  brukes, skal det sikre at studenten får veiledning ut fra de mål og de begrunnelser som studenten har tenkt ut for undervisningen.

Last ned undervisningsplan her:

odt-fil (bokmål)

odt-fil (nynorsk)

word-fil (bokmål)

word-fil (nynorsk)

 

Publisert 14. des. 2018 14:12 - Sist endret 17. feb. 2021 09:32