Innkalling til og referat fra programrådsmøter

Programrådet har møter 3- 4 ganger i semesteret.

Innkalinger sendes ut t il programrådets medlemmer og publiseres en uke før møtet.

Referater legges ut når de er godkjent av Programrådet, normalt etter påfølgende møte.

Se menyen til venstre for innkallinger og referater fra hvert enkelt år.

Publisert 25. okt. 2010 13:30 - Sist endret 28. mai 2014 09:23