Innkalling og referat fra programrådsmøter 2012

Innkalling sendes i internpost til rådets medlemmer senest en uke før møtedato. Ett eksemplar av innkallingen legges i ekspedisjonen i 5. etg. til gjennomlesning for interesserte. 

Møtene holdes ordinært på torsdager mellom kl.9.15 og 11.00

Møteplan for vårsemesteret 2012

 

frist for innmelding av saker møtedato saker til møtet (foreløpig)
2.februar 16.februar siste frist for studieplanendringar som skal gjelde for hausten 2012 (gjeld ikkje opprette nye emne) 
29.mars 19.april Litteraturendringar for hausten 2012
24.mai 7. juni

Møtet vart avlyst grunna streik

Innkallingar:

Referat:

Møteplan for haustsemesteret 2012

frist for innmelding av saker møtedato saker til møtet (foreløpig)
23.august 6. september Eitt ekstra møte kan bli satt opp om det er behov
27. september 11.oktober Litteraturendringar for våren 2013
30.oktober 15.november

Siste frist for studieplanendringar som skal gjelde for hausten 2012.

Oppsummera emneevalueringar

Innkallingar:

Referat:

  • September
  • Oktober
  • November

 

 

Publisert 27. juni 2011 12:05 - Sist endret 27. okt. 2017 12:50