Innkalling og referat fra programrådsmøter 2011

Innkalling sendes i internpost til rådets medlemmer senest en uke før møtedato. Ett eksemplar av innkallingen legges i ekspedisjonen i 5. etg. til gjennomlesning for interesserte. 

Møtene holdes ordinært på torsdager mellom kl.9.15 og 11.00

Møtedatoer 2011 vår

  • 10. februar
  • 7. april
  • 26.mai

Møtedatoer 2011 høst

 
Møtedato foreløpig plan for saker frist for innmelding av saker
8. september

seminar om programevaluering av bachelorprogrammet.

 
29. september Frist for innmelding av studieplanendringer som skal gjelde for våren ( planlagte endringer bør  meldes inn i forbindelse med at timeplanleggingen begynner) 15.09.
27. oktober

Frist for litteraturendringer for våren 2012

Plan for oppfølging av bachelorevalueringen
13.10.
24. november

Studiekvalitet- gjennomgang av evaluering for våren 2011

Plan for innføring av kvalifikasjonsrrammeverket for alle studier ved PFI
10.11

Innkallinger:

Referater:

  • Februar
  • April: møtet ble avlyst.
  • Mai
  • September. Møtet ble avlyst.
  • Oktober
  • November
Publisert 2. des. 2010 13:38 - Sist endret 27. okt. 2017 12:50