Kristina Litherland

English version of this page
Telefon +47 22840915
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Akademiske interesser

 • Programmeringspedagogikk i ulike kontekster
 • Læring i nettverk (networked learning)

Doktorgradsarbeidet mitt utforsker ulike kontekster, både digitale og fysiske, for å lære programmering til studenter av "alle" aldre. Jeg bruker både kvalitative og kvantitative ("mixed") metoder som blant annet analyse av sosiale nettverk og interaksjonsanalyse.

Arbeidserfaring

 • 2020 – dags dato: Stipendiat, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2019 – 2020: Universitetslektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet
 • 2018 – 2020: Vitenskapelig assistent, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2013 – 2016: Webutvikler, Pindena AS
 • 2012 – 2012: Studentassistent webprogrammering, Høgskolen i Vestfold

Høyere utdanning

 • 2020 – dags dato: Stipendiat, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2016 – 2018: Mastergrad, Pedagogikk: kommunikasjon, design og læring, Universitetet i Oslo
 • 2011 – 2014: Bachelorgrad, Informasjonsteknologi og innovasjon, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Emneord: Pedagogikk, IKT og læring

Publikasjoner

 • Mørch, Anders Irving; Litherland, Kristina & Andersen, Renate (2019). End-User Development Goes to School: Collaborative Learning with Makerspaces in Subject Areas, In Alessio Malizia; Stefano Valtolina; Anders Irving Mørch; Alan Serrano & Andrew Stratton (ed.),  End-User Development : 7th International Symposium, IS-EUD 2019, Hatfield, UK, July 10–12, 2019 : Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-030-24780-5.  kap. 16.  s 200 - 208 Vis sammendrag
 • Litherland, Kristina (2021). Kompetansebasert programmeringsopplæring. [www ].
 • Litherland, Kristina (2021). Programmering i skolen - før og nå. [www ].
 • Fadum, Aleksandra Hara; Tellefsen, Helga Kufaas & Litherland, Kristina Torine (2020). Metematikk og programmering.
 • Mørch, Anders Irving; Andersen, Renate; Kaliisa, Rogers & Litherland, Kristina (2020). Mixed methods with social network analysis for networked learning: Lessons learned from three case studies.
 • Dolonen, Jan Arild; Kluge, Anders; Litherland, Kristina & Mørch, Anders Irving (2019). Litteraturgjennomgang av programmering i skolen. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kluge, Anders; Litherland, Kristina Torine; Borgen, Per Harald & Langslet, Gløer Olav (2019). Combining programming with audio explanations.
 • Mifsud, Louise; Eie, Siv; Andersen, Renate; Mørch, Anders Irving; Rustad, Mikkel Bertram & Litherland, Kristina Torine (2019, 18. juni). Minecraft gir aktiv læring i samfunnsfag Den industrielle revolusjonen er tema når lærerstudentene bruker dataverktøyet Minecraft.. [Internett].  https://www.oslomet.no/om/nyheter/minecraft-aktiv-lering-sam.
Publisert 15. okt. 2020 13:44 - Sist endret 15. okt. 2020 13:52