Alt om praksis

Bildet inneholder: smil, gruppearbeid, positiv stemning.

På denne nettsiden finner du all informasjon du trenger som praksisstudent ved Institutt for pedagogikk.

Forberedelse til arbeidslivet

Praksis er en viktig del av undervisningen på flere av studieretningene Master i pedagogikk. Gjennom kombinasjonen av undervisning, praksis og praksisseminarer får du utdypet din profesjonsorienterte kunnskap. Du får mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag.

Praksis bidrar ofte til idéer for masteroppgave og eventuelt videre forskning. Etter to praksisperioder sitter du igjen med en bred forståelse av hva din utdannelse kan brukes til. Gjennom praksisperiodene vil du utvikle din evne til kritisk vurdering og refleksjon rundt eget arbeid og egen fungering i arbeidslivet.

Om praksisperiodene

Her finner du generell informasjon om omfang, arbeidstid, praksisperioder per studieretning og litt om dine roller og ansvar som praksisstudent.

Forberedelse til praksis

Her finner du informasjon om tildeling av praksisplasser, frister og nyttige tips til praksisstart.

 

Alt du trenger å vite underveis og etter praksis

Her finner du informasjon om praksisavtalen, fravær, hva du må gjøre ved sykdom og dekking av reiseutgifter

Eksempler på praksisbedrifter

IPED inngår praksisavtaler med en lang rekke spennende og relevante virksomheter innenfor hver studieretning som har praksis. Praksisveilederne ved det enkelte praksisstedet er godkjent av instituttet, og samtlige har relevant faglig bakgrunn og arbeidserfaring. I tillegg brenner de for faget og for studentene våre. Nedenfor ser du et utsnitt av praksissteder som vi har samarbeidet med de siste tre til fire årene:

Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet

Kommunikasjon, design og læring

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

 • Aker BioMarine
 • Elkjøp Nordic
 • Grant Thornton
 • Metier OEC
 • PEAB
 • Politihøgskolen
 • Posten Bring
 • Redd Barna
 • Sykehuspartner HR
 • Utdanningsetaten
 • Vinmonopolet
 • Attensi
 • BaneNor
 • BI Læringssenter
 • Intendia (NKI Nettstudier og MedLearn)
 • LINK - Senter for læring og utdanning
 • Redd barna
 • Munch-museet
 • Statens vegvesen
 • Task Alliance
 • TechnipFMC
 • Skoler, spesialskoler
  og spesialgrupper i Oslo / Viken
 • PPT-kontorer (pedagogisk psykologisk tjeneste), bl.a.
  • Asker PPT
  • Bærum PPT
  • Drammen PPT
  • Lørenskog PPT
  • Nesodden PPT
  • Nordre Follo PPT
  • Oslo PPT
  • Rælingen PPT

Praksisintervju

 • Til venstre i bildet: kvinne i beige kåpe. Til høyre i bildet: mann i blå og hvit stripete t-skjorte Innblikk i hva vi kan jobbe med

  Anners Brede Hægeland og Rikke Aanstad Lium går studieretningen kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet og har hatt sin praksis hos Metier OEC.

 • Fire menn smiler til kamera, to av disse er studentene fra artikkelen Praksis hos Norsk Toppfotball

  Nikolai Grefslie og Junaid Khan går studieretningen kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet og har hatt sin praksis hos interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball (NTF).

 • Bildet kan inneholde: person, hår, yttertøy, frisyre, skulder. Fremtidsrettet studieretning

  Anne Catherin Gonzales går studieretningen kommunikasjon, design og læring. Hun har gjennomført to praksisperioder i løpet av studiet.

Unikt praksistilbud ved IPED

IPED har mangeårig erfaring med å tilby et omfattende praksistilbud til våre masterstudenter i pedagogikk. 3 av 4 studieretninger har praksiskomponenter som en integrert del av studiene. Gjennom 2 perioder veiledet praksis i relevante virksomheter får du anledning til å anvende kunnskap du har lært og skal lære i løpet av studiet.

Samspillet student-praksissted fungerer godt!

Vår studentundersøkelse fra 2020 viser at:

 • 82% opplever at praksisstedet helt eller delvis gir dem oppgaver som gir mestringsfølelse

 • 83% opplever at deres idéer og faglige innspill helt eller delvis har blitt tatt i betraktning
 • 88% opplever at de helt eller delvis fikk mulighet til å fullføre arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte

Artikkelen i sin helhet kan leses her.

Arbeidslivsrelevans er essensielt

Fra praksisopphold til fast jobb

Louise hadde praksis på Vinmonopolet

Maiken var i praksis hos NIFU

Se hva våre studenter og praksisbedrifter har å si om verdien av et praksiopphold

 • Person som gestikulerer. Foto. – De tilfører et nytt og annerledes blikk på bedriften vår

  For Institutt pedagogikk ved UiO (IPED) har det alltid vært viktig å kople studenter og arbeidsliv. Praksisperioder er bra for studentene selv, men de er også bra for bedrifter som får tilgang til en viktig ressurs.

 • Man som foreleser. Foto. ─ Det grønne skiftet trenger pedagoger

  Opplæringsbehovet i samfunnet øker, og det er organisasjonene med en genuin forståelse for læring som vil komme best ut.

 • louise-1000x557 Pedagogen på polet

  Praksisperioder er for mange en kjærkommen del av studiet. Man blir noen arbeidslivserfaringer rikere, og så får man satt den teoretiske verdenen litt mer i system.

Har du spørsmål om praksis?

Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IPED på e-post.

Tilrettelegging av praksis

Har du behov for tilrettelegging av praksisperioden din? Les hva du må gjøre på UiOs nettsider.