– På tide å innføre et kompetansekrav for spesialpedagoger

Foreldre til et barn som strever i barnehage eller skole, skal være trygg på at barnet får spesialisthjelp.

Bildet kan inneholde: ledd, væpne, interaksjon, t skjorte, fritid.

Jo tidligere et barns lærings- og utviklingsvansker identifiseres, desto mindre ressurskrevende tiltak trengs. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

«Spesialpedagog» er ikke en beskyttet tittel

I dag er det slik at man kan bruke tittelen «spesialpedagog» enten man har mastergrad i spesialpedagogikk eller bare har tatt 10 studiepoeng i faget.

–      Dette er selvsagt problematisk. Jeg er usikker på om foreldre til barn med spesialpedagogiske behov vet at tittelen «spesialpedagog» ikke er beskyttet, sier professor Øistein Anmarkrud ved Institutt for spesialpedagogikk.

Forskerne ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo har gjennom flere år arbeidet for å få inn et kompetansekrav i lovverket, men opplever at det har vært liten vilje til dette hos utdanningsmyndighetene og politikere.

– Det må innføres et kompetansekrav til ansatte i barnehage og skole som har ansvaret for barn som har behov for særskilt tilrettelegging.

– Det er påtagelig at det er innført kompetansekrav for å få undervise i matematikk i skolen, men ikke for å undervise barn som strever i hvilket som helst fag. Det henger ikke på greip at denne undervisningen ofte gjennomføres av ufaglærte, sier Anmarkrud.

1000 deltagere på konferanse

1000 deltakere på konferansen "Spesialundervisning som virker". (foto: Shane Colvin / UiO)

I dag foregår det en stor konferanse om spesialundervisning på Chateu Neuf i Oslo med 1000 påmeldte deltagere.

Det er i dag store forskjeller i kvaliteten på undervisningen barn og ungdom med spesialpedagogiske behov mottar.

– Nå er det på tide at "spesialpedagog" blir en beskyttet tittel. Det er dessverre alt for mange barn som får spesialundervisning av personer uten spesialpedagogisk kompetanse, eller med lite kompetanse. I tillegg er tiltakene som gis ofte ikke forskningsbaserte, sier Anmarkrud.

Professoren forteller at man ikke sjeldent i den offentlige debatten hører at spesialundervisning ikke virker.

– Dette er rett og slett ikke sant. Gode forskningsbaserte tiltak gitt av kompetente pedagoger og spesialpedagoger virker i høyeste grad. Det har vi et godt forskningsmessig grunnlag for å si.

Kunnskapsministeren holder hovedinnlegg på konferansen

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på tiltakskonferansen "Spesialundervisning som virker". (foto: Shane Colvin / UiO)

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har sett frem til å møte så mange som jobber i kommuner, barnehager og skoler, på konferansen.

– Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og ungdom må bli bedre. Det er bra vi diskuterer dette viktige temaet på konferansen i dag, 1. juni. Vi må sørge for at de som trenger hjelp og støtte i større grad får hjelp av faglærte, på riktig tidspunkt og så tidlig som mulig, sier Sanner.

– God spesialundervisning virker, dårlig spesialundervisning virker ikke

Barneombud Anne Lindboe forteller at i arbeidet med rapporten «Uten mål og mening?» har de sett eksempler på kommuner som virkelig har satset på å gi elevene god spesialundervisning. Det har vært helt avgjørende for at elevene er der de er i dag, både faglig og sosialt.

– God spesialundervisning virker, dårlig spesialundervisning virker ikke. Verre er det ikke, sier barneombud Anne Lindboe.

Barneombud Anne Lindboe, innleder av konferansen. (Foto: Shane Colvin / UiO)

Må kunne straffe kommuner

Anmarkrud vil likevel understreke at det er store forskjeller mellom kommuner, skoler og barnehager.

– Det er mange barn som får virkelig god spesialpedagogisk hjelp gitt av kompetente personer, men ikke mange nok.

Forskeren mener det må være tydeligere sanksjonsmuligheter overfor kommuner som ikke klarer å oppfylle de forpliktelsene de etter opplæringsloven har for denne gruppa med barn og unge.

Viktig med tidlig kartlegging

Forsker Anne Arnesen forteller at jo tidligere et barns lærings- og utviklingsvansker identifiseres, desto mindre ressurskrevende tiltak kreves.

 – Tidlig kartlegging er viktig både for å fremme enkeltbarns læring og utvikling og redusere senere samfunnskostnader, sier Arnesen.

Konferansen er streamet og du kan se opptaket her

(Videoproduksjon: Dag Backer / UiO) 

Gode forskningsbaserte tiltak gitt av kompetente pedagoger og spesialpedagoger virker i høyeste grad. (Foto: Shane Colvin / UiO)

 

NRK TV - Distriktsnyheter Østlandssendingen

Dårlig spesialundervisning

 

Du kan lese mer om konferansen her & se lysbildene

Tiltakskonferansen "Spesialundervisning som virker".

Av kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal & nettredaktør Marika Vartun
Publisert 1. juni 2018 08:02 - Sist endret 19. apr. 2021 14:29