Forskerprofilen: Skolen må tilby alle like muligheter til å trives og nå sine mål

Eva Hjörne er spesielt interessert i hvordan skoleverket forholder seg til elever som har det vanskelig. Hun mener skolen må endres som institutsjon for å kunne forebygge frafall og øke trivsel.

Bildet kan inneholde: business.

Eva Hjörne, Professor II ved Institutt for spesialpedagogikk

Les hele forskerprofilen på våre engelske nettsider

Publisert 10. mars 2020 15:29 - Sist endret 4. nov. 2020 08:29