Bente Hagtvet

Foto: Shane Colvin

Professor Bente Hagtvets forskning fokuserer primært på utvikling og didaktiske spørsmål knyttet til muntlig og skriftlig språkutvikling. Viktige tema er: forebygging av lesefeil, pedagogiske strategier i barnehage og tidlig skolegang i et dialogisk perspektiv, språkstimulering, identifisering av tidlige språkproblemer i førskolen, vurdering og evaluering i førskole og skole.

Bente Hagtvet er leder av forskergruppen CLL.

Publisert 1. okt. 2010 13:51 - Sist endret 18. feb. 2019 12:57