Rita Christine Nakitende og Eria Paul Njuki

Lærere i Uganda mangler adekvat opplæring i hvordan de skal lære elevene sine å lese. Rita Christine Nakitende og Eria Paul Njuki har undersøkt om et opplæringsprogram for lærere kan bidra til å forbedre elevenes leseferdigheter.

Foto: UiO

Les hele forskerprofilen på våre engelske nettsider.

 

Publisert 13. sep. 2013 09:39 - Sist endret 15. sep. 2014 12:39