Stackus Okwaput

Doktorgradskandidat Stackus Okwaput har forsket på om lærerutdanningen i Uganda gir studentene kompetanse til å fremme inkludering i klasserommet. Funnene hans tyder på at utdanningen ikke gir lærerne de ferdighetene som skal til.

Stackus Okwaput. Foto: UiO

Les hele forskerprofilen på våre engelske nettsider.

Publisert 21. jan. 2013 14:16 - Sist endret 15. sep. 2014 12:38