English version of this page

Effektive overganger fra skole til arbeid for unge voksne med lett utviklingshemming

Prosjektet samler kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede overganger fra skole til arbeidsliv for unge voksne med lett utviklingshemming.

Bildet kan inneholde: naturlige matvarer, lokal mat, hel mat, selge, marketplace.

Verdens Helseorganisasjon fastslår at personer med lett utviklingshemming kan bidra i arbeidsmarkedet gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Likevel er færre enn tre prosent av dem i ordinært arbeid, og mange går glipp av fordeler som arbeid gir. (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Dette forskningsprosjektet har som formål å samle kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede overganger fra skole til arbeidsliv for unge voksne med lett utviklingshemming.

Videre vil forskere i prosjektet kartlegge hvordan arbeidsgivere stiller seg til å ansette arbeidstakere med utviklingshemming, hvilke forventninger og erfaringer de har, og hvilke behov de opplever.

På bakgrunn av denne informasjonen vil det utarbeides en veiledningsmanual for skole, PPT, og NAV. En slik manual kan bidra til en mer strømlinjet overgang mellom skole og arbeid for personer med utviklingshemming

Mål

Prosjektet har tre formål:

  1. Å undersøke hva som kjennetegner situasjonen til unge voksne med lett utviklingshemming som har klart å få tilgang til arbeidslivet etter endt videregående utdanning;
  2. Å kartlegge forventninger, erfaringer og behov til arbeidsgivere angående ansettelse av arbeidstakere med utviklingshemming;
  3. Å utarbeide en manual som kan bidra til en mer effektiv overgang fra skole til arbeidsliv for unge voksne med utviklingshemming.

Bakgrunn

Verdens Helseorganisasjon fastslår at personer med lett utviklingshemming kan bidra i arbeidsmarkedet gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Likevel er færre enn tre prosent av dem i ordinært arbeid, og mange går glipp av fordeler som arbeid gir, som opplevelsen av kompetanse, sosial tilhørighet, og autonomi.

Dette 4-årige prosjektet bruker kvalitative kasusstudier og kvantitativ survey som utgangspunkt for utviklingen av en manual som kan få flere personer med utviklingshemming ut i jobb.

Finansiering

Prosjektet mottar økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Spesialpedagogikk, UiO, Institutt for Yrkesfaglærerutdanning, OsloMet, og NTNU Samfunnsforskning AS.

Publisert 6. mai 2020 09:12 - Sist endret 7. des. 2021 15:24