The Second Language Learners Plus Intervention (SL+-prosjektet)

SL+-prosjektet tar sikte på å utvikle og undersøke virkningen av et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn med svake norskferdigheter. 

Bildet kan inneholde: moro, svinge, fritid, offentlig område, lekeplass.

Svakere ordforrådsferdigheter kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling. (Illustrasjonsbilde, Colourbox)

Mål

Målet er å utarbeide et pedagogisk opplegg som vil styrke barnas ordforråd og samtidig øke barnehagepersonalets kompetanse om hvordan de kan styrke ordforrådet til barnehagebarn med en minoritetsspråklig bakgrunn, i en norsk barnehagekontekst. Språktiltaket vil baseres på kunnskap fra en systematisk oppsummering av tidligere forskning og barnehagelæreres erfaringer med systematisk språkstimulering i norske barnehager.

Bakgrunn

Barn med minoritetsspråklig bakgrunn har ofte svakere ordforrådsferdigheter på norsk enn barn med norsk som førstespråk. Dette kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere arbeidslivsdeltakelse. Til tross for ulike nasjonale språksatsinger i barnehagen, vedvarer ofte forskjellene i ordforrådsferdigheter på norsk oppover i skolealder.

Om prosjektet

Tiltaket som utvikles vil være digitalt og vil bygge på en litteratursammenstilling av eksisterende internasjonal forskning, norske barnehagelæreres erfaringer med språkstimulering av barn med minoritetsspråklig bakgrunn og utprøvinger av språktiltaket i barnehagen. Når tiltaket er ferdigutviklet og prøvd ut i småskalastudier vil det gjennomføres en større studie med minoritetsspråklige barnehagebarn spredt rundt i Norge for å måle virkninger av tiltaket og få innsikt i barnas læringsprosesser.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren FINNUT.

Samarbeidspartnere

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, varemerke, merke.

 

 

 

 

 

Publisert 16. jan. 2020 14:16 - Sist endret 7. feb. 2022 17:40

Kontakt

Prosjektleder

Professor Kari-Anne B. Næss

Institutt for spesialpedagogikk         

Postboks 1140 Blindern                             

0318 Oslo

Telefon: 22 85 91 63

E-post: k.a.b.nass@uv.uio.no