Nytt prosjekt ved ISP: Effektiv stammebehandling

Forskningsrådet - Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE) har innvilget 15 millioner til forskning på stammebehandling av barnehagebarn. Prosjektets tittel er "Effective Stuttering Treatment (EST)"

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedmål med prosjektet

Prosjektet tar sikte på å etablere og implementere den mest effektive stammebehandlingen for barnehagebarn som stammer. Hovedmålet er å optimalisere muligheten for at barn som stammer opplever flytende tale og dermed skal kunne kommunisere på lik linje med andre barn.

Bakgrunn for prosjektet

Stamming er en nevrologisk prosesseringsvanske som rammer ca én av ti barnehagebarn. Hvis vansken forblir ubehandlet i barnehagealder, kan den utvikle seg og vedvare gjennom livsløpet. Vansken innebærer en økt risiko for psykiske lidelser og redusert livskvalitet senere i livet, Tidlig og effektiv behandling er derfor avgjørende både for å hindre utvikling av vedvarende stamming, men også for å forebygge at eventuelle sekundærvansker oppstår.

Tredelt prosjekt

Det innvilgede prosjektet er tredelt; først gjennomføres en meta-analyse av eksisterende internasjonale effektstudier, basert på disse resultatene vil vi designe og gjennomføre en randomisert kontrollert effektstudie. Resultatene av begge de to foregående delstudiene implementeres deretter i våre samarbeidskommuner. Selv om midlene vi nå mottar fokuserer på implementering i Norge vil prosjektet bidra til avgjørende kunnskapsutvikling innenfor stammefeltet både på nasjonalt og internasjonalt plan. 

Prosjektleder jubler

Førsteamanuensis og prosjektleder Kari-Anne Bottegaard Næss, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

  Dette er fantastisk, sier prosjektleder Kari-Anne Botteegaard Næss. Dette er det første NFR-støttede stammeprosjektet vi har hatt i Norge. At vi nå har fått midler til en intervensjon innenfor det logopediske fagfeltet gjennom NFR-programmet «Bedre Helse» er en stor annerkjennelse av fagområdet og viser en forståelse for viktigheten av å sette inn tidlig og riktig behandling for barnehagebarna som stammer.

Publisert 14. nov. 2016 12:11 - Sist endret 8. mai 2019 14:38