Hvordan støtter lærere barn med innagerende atferd?

Forskningsprosjektet “Supporting shy students: A national study of teaching practices” fikk midler fra Norges forskningsråd - Forsknings og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) rett før jul.

bilde av jente som sitter alene

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forskningsprosjektet retter søkelyset mot barn med innagerende atferd og hvordan lærere kan støtte dem i klasserommet. Barn med innagerende atferd framstår som stille, sjenerte og engstelige. Disse barna har ofte en utfordrende skolehverdag.  

Gunstige pedagogiske tilnærminger

På skolen er det mange elever og krav om aktiv deltagelse, noe som kan forsterke de innagerende barnas vansker. Dette kan gå ut over deres skoleprestasjoner, fellesskap med jevnaldrende og livskvalitet.

Forskning viser at innadvendte barn ofte blir oversett i skolen. De forstyrrer mindre enn andre og prøver å gjøre seg så usynlige som mulig. For lærere kan det være vanskelig å kommunisere med disse elevene.

Fraværet av verbal tilbakemelding kan gjøre at lærerne føler seg usikre og hjelpeløse. Samtidig trenger disse barna ekstra oppfølging i skolen for å få en god sosial og faglig utvikling. Det finnes få studier som dokumenterer hva lærere faktisk gjør når de har barn med innagerende atferd i klassen.

Denne studien retter søkelys mot hvordan lærere kan hjelpe disse elevene slik at de kan få et gunstig opplæringsmiljø som fremmer læring og sosial deltagelse.

Førsteamanuensis Liv Heidi Mjelve og prosjektleder/førsteamanuensis Geir Nyborg (Foto: Aina Rødal)

To delprosjekter

Forskningsprosjektet inneholder to delprosjekter.

  • Det første består av kvalitative studier som tar sikte på å få fram dybdekunnskap om gunstige pedagogiske tilnærminger som lærere benytter overfor barn med innagerende atferd.
  • Med utgangspunkt i funnene fra studiene, vil det bli utviklet en spørreundersøkelse som skal anvendes i det andre delprosjektet. Hensikten her er å belyse i hvilken grad de identifiserte pedagogiske tilnærmingene benyttes av lærere i Norge. Prosjektstart er  01.02.16.
Publisert 29. jan. 2016 15:10 - Sist endret 1. feb. 2016 09:41