– På høy tid med stortingsmelding for å inkludere barna som strever

– Jeg er bekymret for alle elevene som ikke får den opplæringen de skal ha, sier professor Monica Melby-Lervåg.

1000 deltagere med fagfolk fra blant annet PP-tjenesten, skole og barnehage var tilstede på konferansen om spesialundervisning og hvilke tiltak som virker (Foto: Shane Colvin / UiO)

– Vi må løfte alle, særlig de barna med svakest utgangspunkt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Shane Colvin / UiO)

Høsten 2019 legges det frem en ny stortingsmelding som skal hete "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap". Det kunngjorde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på konferansen «Spesialundervisning som virker», arrangert av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

– Vi må løfte alle, særlig de barna med svakest utgangspunkt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les også: – På tide å innføre et kompetansekrav for spesialpedagoger

– Mangelfulle rapporter fra ekspertgrupper

1000 deltagere med fagfolk fra blant annet PP-tjenesten, skole og barnehage er tilstede på konferansen om spesialundervisning og hvilke tiltak som virker.

– Det er en veldig god nyhet at det vil komme en stortingsmelding om dette, og på høy tid. Dette er viktig for at barn og unge som strever i barnehage og skole skal få en bedre tilpasset opplæring, sier dekan Sten Ludvigsen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Ludvigsen mener det er viktig at det nå blir tatt helhetlige grep innenfor det spesialpedagogiske området.

– Det er avgjørende at det hentes inn supplerende og utdypende forskningsbasert kunnskap om hvilke spesialpedagogiske tiltak som faktisk virker. Kunnskapsgrunnlaget fra rapportene levert av ekspertgruppene som har vært ledet av Thomas Nordahl og Terje P. Hagen er en start, men det er utilstrekkelig. Rapportene er svært mangelfulle, sier dekan Sten Ludvigsen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Professor Monica Melby-Lervåg ved Institutt for spesialpedagogikk mener tiden for en slik stortingsmelding er overmoden.

– Det er fint at man endelig skal se spesielt på hva som kan gjøres med spesialundervisningen. Man må se på hva som kan gjøres for de som er i gråsonen mellom å følge ordinær opplæring og å trenge spesialundervisning. Alt fokus må ikke rettes på elever med store funksjonshemminger, men også de som ikke trenger like omfattende hjelp, sier Melby-Lervåg.

Melby-Lervåg forsker blant annet på språk- og leseutvikling hos barn og unge med dysleksi og spesifikke språkvansker.

– Sløsing med menneskelige ressurser

Professoren mener skolene ikke evner å sette vedtak og PP-tjenestens anbefalinger ut i praksis.

– Jeg er bekymret for alle elevene som har enkeltvedtak, men likevel ikke får den opplæringen de skal ha. Det er unge mennesker som kunne fått et fagbrev og tatt videre utdanning, men som likevel ikke får den muligheten på grunn av for dårlig grunnopplæring. Det vil prege hele fremtiden til de det gjelder. Det er sløsing med menneskelige ressurser, sier Melby-Lervåg.

Hun mener de kommunene som gjentatte ganger bryter opplæringsloven må straffes.

– Det må være en konsekvens som er større enn det som er tilfelle i dag.

Av Aina Rødal, kommunikasjonsrådgiver & Marika Vartun, nettredaktør
Publisert 5. juni 2018 11:09 - Sist endret 29. juni 2022 10:40