Kognitiv og språklig utvikling hos barn med hørselnedsetning eller døvhet

Bjørn Lyxell har forsket på 200 barn mellom 6- 10 år med Cochleaimplantat og sammenlignet de med 200 normalhørende barn. Forskningen viser at jo tidligere barnet har fått et cochleaimplantat desto bedre presterer det på kognitive tester. 

gutt med høreapparat som tar seg på øret

Jo tidligere barnet får cochleaimplantat desto bedre presterer det på kognitive tester (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Björn Lyxell er nyansatt professor ved Institutt for spesialpedagogikk. Han kommer fra Linköpings Universitet i Sverige hvor han også nylig har holdt en forelesning om kognitiv og språklig utvikling hos barn med Cochleaimplantat.

  • Lyxell sin forskning viser at jo tidligere barnet har fått et cochleaimplantat desto bedre presterer det på kognitive tester. 
  • Forskningen viser også at barn med CI har relativt bra leseferdigheter, til tross dor at de ofte har mindre bra fonologiske ferdigheter. Det ser ut som om barn med CI leser på en annen måte enn de normalt hørende barna. Barn med CI bruker mer helordslesning, istedenfor å lydere. 
  • Lyxell viser også til resultater som tilsier at skreddersydd trening fungerer.

Se opptak av hele forelesningen "Kognitiv og språklig utveckling" her: 

 

Videoproduksjon: Sveriges Utbildningsradio AB (SE)

 

Av Marika Vartun
Publisert 7. mai 2019 15:33 - Sist endret 7. mai 2019 15:33