Astrid Marie Jorde Sandsør er nyvalgt medlem av Akademiet for yngre forskere

Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, ble nylig valgt inn som medlem av Akademiet for yngre forskere.

Portrettfoto av Astrid Marie Jorde Sandsør

Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Shane Colvin / UiO)

Akademiet for yngre forskere (AYF) er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere samt en pådriver for nyskapende forskningsformidling. 

Akademiet er en del av Det norske videnskaps-akademi, en frittstående og landsdekkende organisasjon som dekker alle fagdisipliner.

Fremme formidling og tverrfaglighet

Hva vil du bidra med som medlem av Akademiet?

– Jeg ønsker å jobbe for å fremme forskningsformidling og tverrfaglighet, to temaer som AYF er opptatt av og som henger tett sammen, sier Sandsør.

Sandsør er samfunnsøkonom og forsker blant annet på hvordan tiltak i skolen påvirker elever, som for eksempel klassestørrelse og lærertetthet. Hun er også opptatt av utdanningsulikhet. Dette er temaer som kan få mye oppmerksomhet fra allmenheten og politikere.

– Da må vi være bevisst på hvordan resultatene formidles utad, og det er spesielt viktig å være gode på å formilde hva studien kan og ikke kan si noe om, påpeker Sandsør.

Gode møteplasser for unge forskere er viktig

Tverrfaglighet er viktig i utdanningsforskning.

– Mens økonomene ofte kan si noe om effekter av tiltak, er andre fagfelt som regel mye bedre enn oss på å belyse mulige mekanismer, sier Sandsør. Det skjer mye spennende når vi lager gode tverrfaglige møteplasser der vi alle blir litt klokere.

Sandsør gleder seg til å samarbeide med de andre medlemmene av Akademiet og på den måten bidra til å løfte forståelsen for hverandres fagfelt og forskning.

– For å løse samfunnsutfordringer blir det stadig viktigere å samarbeide på tvers av fagfelt, og AYF skaper en slik møteplass for yngre forskere. Jeg ser veldig frem til å bidra til denne møteplassen og ønsker også å jobbe for å endre strukturelle forhold kan skape unødvendige hindringer for unge forskere, avslutter Sandsør.

Instituttleder gratulerer

– Jeg vil gratulere Astrid som nyvalgt medlem av Akademiet for yngre forskere.

Det sier Ona Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og tilføyer:

– En del av vårt samfunnsansvar som forskere er å formidle den kunnskapen vi sitter på slik at den kan komme samfunnet til gode. Astrid er en erfaren forskningsformidler, som vil bidra både med stort engasjement og faglig tyngde i Akademiets arbeid.

 

Les mer:

Akademiet for yngre forskere tar opp elleve nye medlemmer.

Forskerprofilen: økonomen som jobber tverrfaglig for å bedre utdanningssystemet.

To unge forskertalenter får millioner fra Forskningsrådet.

 

 

Av Katja Evjen
Publisert 24. sep. 2021 09:08 - Sist endret 24. sep. 2021 09:08