2022

Student slapper av i gresset.
Publisert 8. aug. 2022 08:39

Snart er det semesterstart, og for mange studenter blir mandag 15. august det første møtet med Universitetet i Oslo. Kl. 09.30 samles forventningsfulle bachelorstudenter utenfor Helga Engs hus til en felles velkomstseremoni for programmene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

illustrasjon av en person som snakker til en annen person
Publisert 12. mai 2022 10:04

Vi trenger flere deltakere til vårt forskningsprosjekt med mål om bedre oppfølging av voksne med nedsatt hørsel. Er du over 18 år, har normal hørsel (så vidt du vet), og cirka 30 minutter å sette av i en travel hverdag, ønsker vi deg velkommen til oss.

elev som får hjelp av lærer ved pc.en
Publisert 29. mars 2022 10:18

Ungdomsskoleelever og deres lærere får nå gratis tilgang til nye undervisningsfilmer i fagene naturfag, matematikk, og programmering.  −Vi håper at filmene kan bidra til at elever med dysleksi, eller generelle lærevansker får større muligheter å lykkes på skolen, sier prosjektleder, og PhD-kandidat Ellen Flø.

Gruppe mennesker i møte
Publisert 19. jan. 2022 13:59

Vil du bidra til et godt faglig læringsmiljø?

Institutt for spesialpedagogikk søker læringsassistenter som skal hjelpe til med undervisningen våren og høsten 2022.