Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, i regjeringens ekspertgruppe for barn i fattige familier

1 av 10 barn mellom 0-17 år vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge. I regjeringens ekspertgruppe som skal gi nye råd om tiltak, sitter professor Henrik Zachrisson som forsker på hvordan fattigdom påvirker skoleprestasjoner.

portrettbilde av professoren

Henrik Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / Uio)

– Gjennom min og mine kollegaers forskning vet vi at barn og unges skoleprestasjoner, atferd, og muligheter videre i livet påvirkes direkte av familiens økonomi. Dette er et alvorlig problem, sier Henrik Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Zachrisson er derfor glad for at regjerningen har oppnevnt en ekspertgruppe for barn i fattige familier.

– Jeg gleder meg til å starte samarbeidet med de andre i gruppen. Vi har forskjellig ekspertise hvilket er et flott utgangspunkt når man skal utrede saker bredt, fra flere perspektiver.

Instituttleder Ona Bø Wie er glad for at Zachrisson blir en del av ekspertgruppen.

– Jeg har fulgt Zachrissons forskning på nært hold og han har en tydelig stemme i fagfeltet. Zachrisson tør også å si ting som de er, og det tror jeg er viktig når man skal foreslå råd på bakgrunn av sin forskning.

Zachrisson har bakgrunn som psykolog og har tidligere jobbet ved Folkehelseinstituttet og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. 

Hans faglige interesser er: 

  • Betydningen av barnehage for barns utvikling
  • Sosial ulikhet i utvikling, læring og utdannelse
  • Konsekvenser av fattigdom for barns utvikling

I tillegg har han et ekstra forskerhjerte for kvantitative metoder på store datamaterialer. Motivasjonen til å fordype seg i "Kausal modellering i ikke-eksperimentelle data", eller "Måling av endring (longitudinell modellering)" - som er helt gresk for oss ikke-forskere - er å finne beste metode for å kunne nærme seg sannheten. 

– Skal vi tørre å si noe om hva som virker og hvilke tiltak som har effekt, så må vi fordype oss i det statistiske. Og det er gøy, sier Zachrisson entusiastisk. 

Zachrisson leder for tiden et EU-prosjekt som heter "EQOP-Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity

Les mer om ekspertgruppen 

Oppnemner ekspertgruppe for barn i fattige familiar (regjeringen.no)

Les og lytt mer

Av Marika Vartun
Publisert 15. aug. 2022 12:18 - Sist endret 15. aug. 2022 18:50