Åpent seminar: Betydningen av sosial bakgrunn og fattigdom for barns læring: Mekanismer og tiltak

Forskergruppen LiNCon ved Institutt for spesialpedagogikk inviterer til åpent seminar om betydningen av sosial bakgrunn og fattigdom for barns læring.

Barns sosiale bakgrunn og det å leve i fattigdom kan påvirke læringsutbytte i skolen (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

NB! På grunn av stor interesse har seminaret byttet lokale til Auditorium 1 i Helga Engs hus.

Om seminaret

I dette seminaret vil vi belyse hvordan barns sosiale bakgrunn og det å leve i fattigdom kan påvirke læringsutbytte i skolen. Vi vil vise undersøkelser som belyser sammenhenger og mekansimer mellom sosial bakgrunn og læring. I tillegg vil vi også vise undersøkelser hvor man har fokusert på å finne tiltak for å gi bedre læringsutbytte for elever som lever i fattigdom og depriverte familier.

Seminaret vil bli på engelsk, siden vi har en amerikansk innleder.

Program

Åpning av seminaret ved Forskningsdekan Helge Ivar Strømsø.

1. The relationship between socioeconomic factors and language skills: A systematic review

Professor Monica Melby-Lervåg, Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

 

2. Children in low income families in Norway

Professor Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

 

3. Socioeconomic Background, Nonverbal IQ and School Absence Affects the Development of Vocabulary and Reading Comprehension in Children Living in Severe Poverty

Professor Arne Lervåg, Institutt for pedagogikk, UiO.

 

4. Integrated student support" for the achievement of children in high-poverty schools: Evidence from natural experiments and quasi-experiments

Professor Eric Dearing, Boston College og professor II Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle. Du melder deg på seminaret via dette påmeldingsskjemaet.

Om innlederne

Eric Dearing er professor i applied and developmental educational psychology ved Boston College, Lynch school of education og Prof II ved institutt for spesialpedagogikk. Eric har hatt flere prosjekter som har sett på bade utvikling av skoleferdigheter og intervensjoner hos barn på skoler i fattige områder i USA.

Henrik Daae Zachrisson er professor ved Institutt for spesialpedagogikk og har gjort en rekke undersøkelser av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og utvikling av barns ferdigheter samt barnehagedeltagelse.

Monica Melby-Lervåg er professor ved institutt for spesialpedagogikk og arbeider med faktorer som påvirker og tiltak for å fremme barns språk, lese og matematikkferdigheter.

Arne Lervåg er professor ved institutt for pedagogikk og arbeider spesielt med språk, lese- og matematikkutvikling og har også gjort en rekke intervensjonsstudier for å se på effekten av tiltak.

Velkommen!

 

 

Publisert 26. nov. 2018 09:23 - Sist endret 15. apr. 2019 11:32