Kartlegging i skolen

Seminar på UiO:Forskningsdagene om forskning og kartlegging; En orientering om forskningsfunn om kartlegging i skolen med Anne Arnesen og Monica Melby-Lervåg, etterfulgt av paneldebatt.

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Om seminaret

Basert på kartlegging av elevers skolefaglige og sosiale ferdigheter tas det beslutninger med store konsekvenser for utvikling og læring. Men; kvaliteten av instrumenter som brukes i skolens barnetrinn er mangelfullt dokumentert.

1. Anne Arnesen og Monica Melby-Lervåg diskuterer forbedringsmuligheter.

2. Paneldebatt med

  • Terje Ogden, professor ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU)
  • Anne Line Holen, leder av PP-tjenesten i Ski kommune
  • Hanne Marit Medalen, lærer ved Bøleråsen skole i Ski kommune
  • Jostein Andresen Ryen, seniorrådgiver ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) som utvikler nasjonale prøver
  • Thom Jambak, Utdanningsforbundet
  • Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere assisterende direktør, samt fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

Paneldebatten ledes av Aslak Bonde, journalist.

Seminaret gratis og åpent for alle. Velkommen!

Seminaret blir også streamet.

NB. Du må bruke en nettleser som tillater programvaren (for eksempel Firefox eller Google Chrome). Ved bruk av Internet Explorer vil ikke videoen fungere.

(Videoproduksjon av Mads Metz, Litteraturhuset)

Publisert 31. juli 2018 14:09 - Sist endret 19. sep. 2022 13:19