Sandsør og Borgen på Forskningsrådets forskningsfrokost: Hva funker i kampen mot barnefattigdom?

Astrid Marie Jorde Sandsør og Nicolai Borgen, begge forskere ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, stiller på Forskningsrådets forskningsfrukost: Hva funker i kampen mot barnefattigdom?

foto av jente som ser trist ut og ser ut gjennom vinduet

Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Vi vet en del om årsakene til denne utviklingen, men hva vet vi egentlig om motgiften? (illustrasjonsfoto: Colourbox)

forskningsrådets logo

Astrid Marie Jorde Sandsør og Nicolai Borgen er begge forskere i EU-prosjektet "EQOP-Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity", som ledes av professor Henrik Zachrisson. 

 

Om arrangementet

Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Vi vet en del om årsakene til denne utviklingen, men hva vet vi egentlig om motgiften?

For å belyse denne utfordringen inviterer Forskningsrådet til en heldigital forskningsfrokost på YouTube. 

Alle som melder seg på får tilsendt streaminglenke rett før seminaret.

På dette frokostseminaret møter vi tre forskere som med hvert sitt ferske prosjekt om hva som kan fungere i bekjempelsen av de negative konsekvensene barnefattigdom fører med seg.

  • Kan en kommunal familiekoordinator som ser familiens behov under ett være en del av løsningen?
  • Hvilken rolle spiller barnehage og skole for disse barna?
  • Hvilken rolle spiller nabolaget for skoleprestasjoner til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier?

Vi får møte

  • Eirin Mølland, Universitetet i Agder - Kan familiekoordinatorer gi bedre tjenestetilbud?

  • Astrid Marie Jorde Sandsør, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo -  Hvilken rolle spiller barnehage og skole?
  • Nicolai Borgen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo - Kan nabolag forklare sosioøkonomiske forskjeller i skoleprestasjoner?

Meld deg på

Meld deg på og følg oss live eller i opptak når det måtte passe deg.

Her er påmeldingslenke.

Arrangør

Forskningsrådet
Publisert 10. nov. 2020 11:46 - Sist endret 28. juni 2022 16:15