Se Zachrisson på webinar om utenforskap hos barn og unge som har vokst opp i fattigdom

Tirsdag 27. 04 lanserer Voksne for Barn sin rapport der de unge selve forteller hvordan det er å vokse opp i en lavinntektsfamilie. Professor Henrik Zachrisson, som forsker på denne gruppen, har et innlegg og deltar i paneldebatt med Oslos ordfører.

bilde av fattig gutt som ser i tom lommebok

Ungdommer fra fattige familier forteller om manglende bursdagsinvitasjoner, russefeiring, feriereiser og fritidsaktiviteter. Men mest av alt handler det om stor ensomhet og et langt kort liv preget av psykiske helseplager. (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Tirsdag 27. 04 lanserer Voksne for Barn rapporten «Jeg følte meg ikke utenfor, jeg bare likte ikke meg selv i det hele tatt» om unge som har arvet familiens levekårsutfordringer, og i dag står i et utenforskap – en gruppe unge det de siste årene har vært snakket mye om, men ikke så mye med. 

portrettfoto av forskeren
Professor Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, UiO. (Foto:  Colvin, UiO)

Generalsekretær i Voksne for barn, Signe Horn, holder åpningstalen.

Henrik Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk som leder ERC-prosjektet "EQOP-Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity", vil ha et innlegg om sin forskning.

I tillegg stiller han på paneldebatt med Marianne Borgen.

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som siden 1960 har jobbet for god psykisk helse og gode oppvekstvilkår for alle barn.

Følg sendingen gratis og direkte på Facebook

 

 

Arrangør

Voksne for barn
Publisert 27. apr. 2021 09:12 - Sist endret 28. apr. 2021 12:51