English version of this page

Seminar den 26.mai om kartleggingsmaterialet STAS jr.

[Video-opptak tilgjengelig] Oslo SPeLL inviterer til seminar om STAS jr. med Klinkenberg, Skaar, og Skaar Holme.

Video-opptak av kurset:

 

Last ned mediefil

Oslo SPeLL inviterer til seminar om STAS jr. 

STAS jr. er et kartleggingsmateriale som skolene selv kan benytte for å identifisere elever som er i risiko for, eller i ferd med å utvikle lese- og skrivevansker - inkludert dysleksi. Dette kartleggingsmaterialet er sterkt forankret i nyere norsk og internasjonal forskning. Det består av en kort ratingskala som fylles ut av lærer og flere korte og enkle prøver med norske normer. 

Foredragsholdere

  • Jan-Erik Klinkenberg, pensjonert, spesialist i klinisk psykologi
  • Elsebet Skaar, Cand.paed.spec 
  • Sigrun Skaar Holme, Cand.med 

Seminaret vil foregå i to deler:

  1. en presentasjon av novemberprøvene for 1.klasse
  2. en presentasjon av maiprøvene for mai 1.klasse, desember 2.klasse og mai 2.klasse.

Kort info om STAS jr.

  • STAS jr. kartlegger førlesingsferdigheter og tidlige avkodings- og staveferdigheter i november 1. trinn (Novemberprøvene for 1. klasse).
  • Ferdighet i ordavkoding, fonologisk avkoding, leseflyt og staving kartlegges i mai 1. trinn, desember/januar 2. trinn og mai 2. trinn (Maiprøvene for 1. og 2. klasse).
  • Disse prøvene er norske tilpasninger av internasjonalt anerkjente prøver. De fleste av normene i STAS jr. er basert på 120 - 90 tilfeldig utvalgte elever fra østlandsområdet på hvert normeringstidspunkt.
  • Målet er å identifisere elever som trenger og har krav på tidlig og intensiv innsats for å bedre sin lese- og skriveutvikling.
Publisert 19. mai 2021 11:19 - Sist endret 4. feb. 2022 10:39