Emner

Emner er selvstendige studieenheter og har et omfang målt i studiepoeng.

Et emne har vanligvis mellom 5 til 20 studiepoeng. Alle studieprogrammer er bygd opp av emner. Noen emner er obligatoriske for et studieprogram, mens du står friere til å velge andre. Se det enkelte studieprogram for å finne ut hvilke emner som inngår.  

Se emner innen spesialpedagogikk på UiOs sentrale studiesider.

Publisert 16. sep. 2010 14:09 - Sist endret 3. nov. 2020 12:40